Vincent Marinus van der Wel

Vincent Marinus van der Wel Door: FHI federatie van technologiebranches

Op 15 april 2021 ontving FHI het trieste bericht dat Vincent van der Wel op 12 april in Amersfoort is overleden.

Vincent van der Wel was in 1977 oprichter van Penko Engineering. Dat deed hij samen met Willem van Huët. Vincent is ruim twintig jaar voorzitter van de Vereniging voor Leveranciers van Weeginstrumenten (VLW) geweest. Van 2007 tot 2018 was Vincent van der Wel bestuurslid van de branche Industriële Automatisering. Hij heeft vele jaren deel uitgemaakt van de beurscommissie van FHI.

Op 8 maart 2021 stuurde Vincent een mail naar het FHI bureau, dat hij niet meer in staat zou zijn om de bestuurstaken van VLW naar behoren uit te voeren. Hij vroeg het bestuur een andere taakverdeling te zoeken. Dit kenmerkt het positieve, sterke en mooie karakter. Hij wist op een rustige en rationele manier de situatie weer te geven, waarbij het algehele belang van de vereniging bovenaan stond.

Namens de vereniging is toen ook de dankbaarheid voor zijn vele werkzaamheden voor de VLW en FHI uitgesproken. Het respect voor zijn grote deskundigheid van het vakgebied en zijn kwaliteiten om met alle betrokkenen bij spannende onderwerpen toch tot een praktische oplossing te komen, zijn met name genoemd.

De verwrongen wortels van VLW en van Vincent van der Wel hebben altijd in goede aarde met elkaar geleefd. Zijn werk voor VLW, de industrie en de Europese vereniging CECIP hebben dan ook goede vruchten geleverd. De vakbekwaamheid van Vincent van der Wel heeft eenieder steeds weer bijeen gebracht.

Hij was scherp over richtlijnen, wetgeving, implementatie en handhaving. Daarin zag Vincent tekortkomingen in het wegen op vissersboten, in de gezondheidszorg en de internationale verdragen voor evenwichtig beladen zeecontainers.

Hij was consistent en wenste kwaliteit van alle betrokkenen. In de vergaderingen was hij mild en probeerde alle betrokken instanties bij elkaar te krijgen, maar niet als dan de beoogde resultaten van internationale afspraken met de voeten getreden werden.

Vincent van der Wel stond voor gezond verstand, vertrouwen en medemenselijkheid. Hij benadrukte in de laatste keren dat ik hem sprak de basis: vertrouwen. Iedereen wist dat hij geen woord verkeerd gewogen had en stond voor zijn zaak. Als hij iets aan je vroeg dan deed je dat met 100% inzet, omdat je zijn vertrouwen wilde eren.

Bij allerlei bijeenkomsten met FHI, Machevo & Bulk, VLW, CECIP en rond de beurzen was Vincent (zeer vaak met Nine aan zijn zijde) altijd dezelfde man. Hij was trouw aan zijn karakter en toonde dat op een rustige en gedegen wijze.

Met zijn droge humor bleef hij altijd optimistisch en keek hij positief vooruit.

Beste Vincent. Bedankt voor alles wat je ons gegeven hebt.