Vooruitblik IA-branche 2019

Vooruitblik IA-branche 2019

Door: FHI, federatie van technologiebranches

 

15 januari 2019: Cyber Security

Op verzoek van onze leden, maar vooral de eindgebruikers, willen we als branchevereniging Industriële Automatisering bekijken of we gezamenlijk een activiteit kunnen opzetten omtrent Cyber Security binnen de Industrie.

Een activiteit waarbij de leden hun kennis en expertise op het gebied van cyberweerbaarheid delen, onder de leden maar vooral ook voor de Nederlandse maak- en procesindustrie en eventueel binnen vreemde sectoren. Het is belangrijk dat er concrete ‘best practices’ worden besproken en behandeld zodat men, naast bewustwording, handvatten krijgt om zich te wapenen tegen cyberrisico’s.

Binnen de industrie zijn er tal van stappen gezet, zoals het opstellen van standaarden op het gebied van cyber security, gedefinieerd als onder andere de IEC 62443. Belangrijk hierbij is dat het juist wordt geïnterpreteerd en geïmplementeerd, zodat het geheel begrijpelijk en werkbaar wordt voor de maak- en proces industrie binnen Nederland.

In de eerste brainstorm sessie op dinsdag 15 januari gaan we bekijken of er draagvlak is voor een activiteit en inventariseren we de onderlinge kennis. Wilt u aansluiten bij deze sessie? Dan stuurt u een bericht naar Petra Kortenoeven.

 

17 januari 2019: themabijeenkomst ‘Waterstof’

Op donderdag 17 januari organiseert de branche Industriële Automatisering een netwerkbijeenkomst over het gebruik van waterstof in het energienetwerk & de procesindustrie met de nadruk op de technische implicaties. Een viertal sprekers zal inzicht geven in lopende projecten en actuele vraagstukken. De bijeenkomst vindt plaats bij het Van der Valk hotel in Duiven. Als lid van de branche Industriële Automatisering en/of de platformen Vloeistof en Energie kunt u zich gratis aanmelden voor deze bijeenkomst. Stuur hiervoor een email naar: susanne@fhi.nl.

 

29 januari 2019: Productie Proces Automatisering (PPA) event

Effectiviteit en efficiency zijn door de jaren heen de kernwoorden voor de productie- en procesindustrie. Actuele ontwikkelingen rond Industrie 4.0, the Industrial Internet of Things, Big Data en daardoor ook Cyber Security vragen om concrete en tegelijkertijd strategische keuzes. Er is een transitie naar nieuwe technologie maar wat is de roadmap? Het Productie Proces Automatisering (PPA) event op dinsdag 29 januari 2019 biedt kennisoverdracht aan de industriële eindgebruiker en system integrator om de juiste keuzes te maken. Zowel in het kader van technologische vernieuwingen als in de samenwerking met de keten.

 

26 maart 2019: Industrial Ethernet event

Industrial Ethernet is niet meer weg te denken binnen de productie omgeving. De procesautomatisering sluit zich hier snel bij aan. Dit biedt tal van voordelen waaronder snelheid, kostenreductie, diagnose mogelijkheden en remote engineering.

Met het oog op minder technisch personeel zijn dit voordelen die een industrie de onderscheidende voorsprong kan geven op collega bedrijven binnen de branche. Het Industrial Ethernet event vindt plaats op dinsdag 26 maart 2019 in De Basiliek in Veenendaal. Deelname als exposant is nog mogelijk. Stuur hiervoor een email naar: susanne@fhi.nl.

 

Automatische Identificatie & Data handling

Tijdens een brainstormsessie is met betrokken bedrijven is het Auto ID event in zijn huidige vorm eind december geëvalueerd. Daarnaast is gekeken naar de mogelijkheden voor een nieuw concept. Tijdens een inventarisatie onder de aanwezigen kwamen werkgebieden, technologieën en actuele vraagstukken uit de markt aan de orde. De wens voor een event in het huidige format blijft, FHI denkt na over een nieuwe titel en werkt de (concept) inhoud uit. Een uitvraag naar interesse in deelname volgt. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden en u heeft de terugkoppeling van deze sessie niet ontvangen? Dan stuurt u een bericht naar Petra Kortenoeven.