Activiteiten

De EMC-ESD vereniging organiseert met enige regelmaat activiteiten voor leden, maar ook voor niet-leden. Daarbij wordt bewust samenwerking gezocht met andere organisaties, of zoekt de vereniging aansluiting bij activiteiten en evenementen die al door anderen zijn opgezet.

Algemene ledenvergadering
Ieder jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden waarin activiteiten en plannen aan de leden worden gepresenteerd. Deze algemene ledenvergadering wordt altijd gecombineerd met en technische presentatie of discussie, of met een bedrijfsbezoek bij één van de leden. In alle gevallen is er ruimschoots gelegenheid voor de leden voor onderlinge contacten en overleg.

EMC-ESD event
Het ‘format’ van een beurs is precies het omgekeerde, hierbij ligt de nadruk op een beurs specifiek op het gebied van EMC en ESD die veel ruimer van opzet is dan de voornoemde. Parallel is er gelegenheid tot het geven van presentaties door de leveranciers.

Themabijeenkomsten en bedrijfsbezoeken
Een à twee maal per jaar wordt er een bijzondere locatie gezocht in binnen- of buitenland waar in samenspraak met de locatie een (dag)programma met demonstraties, lezingen e.d. wordt samengesteld. Per jaar bezoeken wij meerdere malen interessante bedrijven die te maken hebben met EMC en ESD veilig werken.

Praktijkdag
Een praktijkdag is een lezingendag, veelal met parallelsessies, waar uiteenlopende, primair technisch en praktisch gerichte onderwerpen worden behandeld. De bedoeling hiervan is het leren van de ervaringen van anderen. Gelijktijdig wordt een minibeurs gehouden waar leden in de gelegenheid worden gesteld om zichzelf, hun producten of diensten te presenteren.

Kennisdag
Het symposium richt zich vooral op de meer theoretische ingestelde leden. Zij worden in de gelegenheid gesteld om elkaar en geïnteresseerde derden te informeren over de nieuwste ontwikkelingen en onderzoekresultaten op het gebied van EMC en ESD.

Agenda
Voor een overzicht van historische, actuele en toekomstige activiteiten van en voor de vereniging, kijk op de homepage.

en_GBEnglish (UK)