Ledenbijeenkomst Philips 8 december

Op vrijdag 8 december is de EMC-ESD vereniging op bezoek geweest bij Philips in Best. Het thema van deze middag was ‘de effecten van Elektromagnetische fenomenen op het menselijk lichaam’. Bekijk onderstaand het programma van de middag:

12.15 – 12.30 uur                            Aankomst parkeerterrein Philips en wandeling naar conferentiecentrum
12.30 – 13.00 uur                          Ontvangst met lunch
13.00 – 13.30 uur                          Presentatie van Monique Beerlage (Kennisplatform EMV) over ‘Elektromagnetische velden en (gezondheids)effecten’  PDF-versie

In deze presentatie zal worden weergegeven welke effecten sterke elektromagnetische velden kunnen hebben op het menselijk lichaam. Vervolgens wordt een toelichting gegeven op de blootstellingslimieten die gezondheidseffecten van (te) sterke velden moeten voorkómen, en op de adviezen/richtlijnen die hierop gebaseerd zijn. Ook wordt ingegaan op (mogelijke) effecten bij langdurige blootstelling, die meestal volgen uit epidemiologisch onderzoek in woon- of werkomgeving. Tenslotte wordt elektrogevoeligheid toegelicht: mensen die aangeven ziek te worden van ‘straling’.

13.30 – 14.00 uur                          Presentatie van Bärbel van den Berg (Medisch Spectrum Twente) over ‘Elektromagnetische velden in het ziekenhuis; (On)gewenst!? PDF-versie

Inhoud
–              Diversiteit in context van EMV in het ziekenhuis
–            Wet/regelgeving
–              Gewenste EMV
–              Ongewenste EMV
–              Omgang met EMV; aanpak van ziekenhuizen

14.00 – 14.15 uur                          Pauze
14.15 – 14.45 uur                          Presentatie Anne Roc’h (TU Eindhoven) & Rob Kleihorst (Philips) over ‘State-of-the-art EMC management for complex medical devices’ PDF-versie

Large and complex medical devices are developed in an iterative manner by larger manufacturers. In order to benefit from technology advances in other domains, components like monitors, PCs, network switches, and power supplies, are integrated and become part of the medical device. This means that they need to be subjected to the regulations applicable for medical devices, while this was not the original intended use taken into account when developing these foreign technologies and components.

Large medical devices are developed and maintained by large design teams and in cooperation with many different design and component suppliers. EMC expertise can’t be expected to be available to a sufficient extend in all these participating teams. When teams are located across different continents, differences in background, culture and training come into play as well.

Combining above challenges with the fact that medical device manufacturers intent to put their products on the global market subjected to different regulatory requirements with frequent changing standards, makes managing EMC compliance a complicated task. It requires continuous efforts and investments in people, processes, and technical assets to remain in control.

During this presentation, Philips and TU/e will reveal how they cooperate to manage the challenges around EMC today and in the future. They’ll explain you their vision of how they want the lead the community from a task- to a more risk-based EMC approach that places the focus of all EMC activities to where it matters most to keep patients safe and medical devices effective.

14.45 – 15.15 uur                          Brainstormsessie
15.15 – 16.15 uur                           Rondleiding EMC Lab
16.15 – 17:00 uur                          Netwerkborrel met hapje en drankje

en_GBEnglish (UK)