Welkom bij de Vereniging voor Elektromagnetische Vermogenstechniek (EMVT) – Power Electronics community

De EMVT – Power Electronics community is een actieve vereniging. De vereniging organiseert jaarlijks diverse live en online bijeenkomsten rondom actuele ‘Power Electronics’ topics. Verder worden er bedrijfsbezoeken en matchmaking bijeenkomsten met andere verenigingen georganiseerd. Het doel van de vereniging is om kennis te delen en het netwerken om zodoende nieuwe en bestaande relaties te ontmoeten,

Wanneer er binnen het vakgebied ontwikkelingen plaatsvinden waar de leden belang of betrokkenheid bij hebben speelt de vereniging hier actief op in.

Agenda

Recent visit

Tuesday April 16
Visit COBRA cable and NorNed, Tennet Eemshaven.
Click here for more information and how to register.

Activiteiten

De EMVT vereniging organiseert met enige regelmaat activiteiten voor leden.

Themabijeenkomsten en bedrijfsbezoeken
Een à twee maal per jaar wordt er een bijzondere locatie bezocht in, waar in samenspraak met de locatie een (dag)programma met demonstraties, lezingen e.d. wordt samengesteld.

Lunchsessies
Twee keer per jaar gaan wij in online lunchsessies in op actuele onderwerpen/ontwikkelingen en geven wij geregeld aandacht aan afstudeeronderzoeken van PhD studenten.

Algemene ledenvergadering
Ieder jaar organiseert de vereniging een algemene ledenvergadering waarin activiteiten en plannen aan de leden worden gepresenteerd. Deze algemene ledenvergadering wordt altijd gecombineerd met en technische presentatie of discussie, of met een bedrijfsbezoek bij één van de leden. In alle gevallen is er ruimschoots gelegenheid voor de leden voor onderlinge contacten en overleg.

Leden

en_GBEnglish (UK)