Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG)

Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) Door: FHI

Op 1 januari 2021 zijn de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) in werking getreden. Dit betekent het einde van de EPC (energieprestatie-coëfficiënt). Hiervoor komt in de plaats de NTA8800, ook wel BENG genoemd.

Vier indicatoren spelen voor de installateur een belangrijke rol:

  • BENG 1: de energiebehoefte voor verwarmen en koelen;
  • BENG 2: de hoeveelheid fossiele energie voor gebouwgebonden functies;
  • BENG 3: het aandeel hernieuwbare energie;
  • TOjuli: de kans op temperatuuroverschrijding.

Een gebouw dient aan alle vier eisen te voldoen. Om aan BENG te voldoen moet op alle onderdelen een ‘voldoende’  worden gehaald. Waarbij de BENG eisen 1 en 3 realiseerbaar zijn, echter is BENG 2 moeilijker te halen en de TOjuli imaakt het voldoen aan de BENG norm een hele uitdaging. De TOjuli, moet de kans op temperatuuroverschrijding verminderen, in de EPC-berekening is nooit een garantie geweest tegen oververhitting. Door klimaatverandering is de TOjuli als vierde eis toegevoegd aan de BENG. Oververhitting moet begrensd zijn, hoe goed de energieprestatie van een woning ook is.

Voor een installateur is vooral BENG 2, BENG 3 en TOjuli erg belangrijk, het gaat bij deze eisen over een efficiënte installatie voor verwarming, warm water en ventilatie, het gebruik van zonne-energie en omgevingswarmte én actieve en passieve koeling.

Alle eisen zijn met elkaar verbonden wat het des te belangrijker maakt dat de aannemer, ontwerper en installateur gezamenlijk tot overeenstemming komen en de beste oplossing kiezen voor de te bouwen woning. Het is voor een installateur belangrijk zo niet noodzakelijk om te weten welke maatregelen effectief zijn om aan de BENG eisen te voldoen.

Over de NTA 8800 heeft de overheid een publicatie geschreven. De regelgeving wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht en er worden aanbevelingen gedaan op welke wijze BENG toe te passen is.