Kort economisch coronanieuws van 24 juni

Kort economisch coronanieuws van 24 juni Door: FHI
  • Als bedrijven die loonsubsidie ontvangen collectieve ontslagen regionaal spreiden, dan kunnen zij een boete van 5 procent ontlopen. Dat is lezen in de NOW2-regeling van het kabinet, zo meldt het FD. De NOW2-regeling zal tot en met september lopen.
  • De economische krimp in het eerste kwartaal van 2020 is volgens het CBS na een tweede herberekening uitgekomen op 1,5 procent. Bij een eerste berekening kwam de krimp nog uit op 1,7 procent. Verder blijkt dat zelfstandigen in het eerste kwartaal er minder op vooruit zijn gegaan dan mensen die in vaste dienst werken.
  • Op mondiaal niveau is de economische schade juist groter dan gedacht. Het IMF komt uit op een wereldwijde krimp van 4,9 procent. Eerder noemde het Internationaal Monetair Fonds nog een krimp van 3 procent. Ook het herstel zal in de ogen van het IMF minder snel gaan.
  • De bedrijfsverkopen komen weer op gang. Het aantal verkoopmandaten ligt zelfs 40 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt BNR. Vooral bedrijven actief in digitalisering, e-business en de nieuwe economie zijn in trek.
  • MKB-Nederland en VNO-NCW zeggen dat de 22 miljoen euro extra voor de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) te versnipperd wordt uitgegeven door minister van Engelshoven (OCW). Beide ondernemingsorganisaties willen meer focus op thema’s als artificiële intelligentie en de energietransitie.