“Maak complexe veiligheidsinformatiebladen beter hanteerbaar voor de labmedewerker”

“Maak complexe veiligheidsinformatiebladen beter hanteerbaar voor de labmedewerker” Door: Federatie van Technologie branches

Een veiligheidsinformatieblad (VIB) is een gestructureerd document dat informatie moet bevatten over de risico's van een gevaarlijke stof of preparaat. Het document geeft aanwijzingen hoe de stof  veilig gebruikt kan worden. Dit document is wettelijk verplicht voor leveranciers, maar Ilja de Lange, datamanager bij Stoffenmanager, stelt dat veel VIB’s erg complex zijn. Tijdens het LabSafety event, op dinsdag 23 mei, geeft zij tips hoe om te gaan met deze enorme berg aan informatie.

Door: Dimitri Reijerman

Ilja is gedurende haar carrière met grote regelmaat in aanraking gekomen met VIB’S, zo vertelt ze: “Voor mijn functie bij Stoffenmanager werkte ik op een laboratorium van een ziekenhuis. Daar was ik beheerder gevaarlijke stoffen. Op dat moment ontving ik veel VIB’s en zorgde ik ervoor dat er goede werkplekinstructiekaarten beschikbaar waren voor de medewerkers.”

In haar huidige baan gaat ze anders om met de informatiebladen: “Momenteel ontvang ik VIB’s van de klant, deze voer ik in in het programma Stoffenmanager. Zo krijgen zij alle informatie die in een VIB is opgenomen op een meer gestructureerde wijze aangeboden.  Op die wijze kunnen onze klanten sneller werkplekinstructiekaarten aanmaken en blootstellingsbeoordelingen doen.”

Te ingewikkeld

In de praktijk blijken de VIB’s, die moeten voldoen aan meerdere Europese verordeningen, vaak te ingewikkeld, stelt Ilja: “Ik merk dat sommige Safety, Health & Environment-medewerkers (SHE) niet precies weten wat een veiligheidsinformatieblad precies is, hoe deze eruit moet zien en wat ze er mee kunnen. Zelfs analisten hebben daar soms moeite mee. Want er staat zoveel informatie in een VIB, dat je niet helder meer hebt waar je de informatie kunt vinden die je precies zoekt. Daarom ook in de titel van mijn lezing ‘iets met bomen en het bos’.”

“Stel dat je bepaalde informatie over een gevaarlijke stof snel nodig hebt in een noodsituatie, dan wens ik je veel succes. Zelfs ik kan het dan snel niet vinden. Het staat er allemaal in maar toch is het in de praktijk vaak onduidelijk. Een ander probleem is dat je van leveranciers soms geen of sterk verouderde VIB’s krijgt. Maar zij zijn verplicht op up-to-date veiligheidsinformatiebladen te leveren in de taal van het land waar ze hun producten leveren. Helaas wordt er nauwelijks op gehandhaafd, dus het is belangrijk om zelf leveranciers er op te wijzen dat er correct aangeleverde VIB’s beschikbaar zijn.”

Filter relevante informatie

Een belangrijke tip van Ilja is om alleen de relevante informatie voor labmedewerkers uit een VIB te filteren: “Het werkt al veel prettiger voor medewerkers als de informatie uit een VIB goed is samengevat in een werkplekinstructiekaart”, zegt de datamanager. “Maar iemand moet deze kaarten aanmaken. Afhankelijk van de grootte van een lab moeten sommige analisten dat zelf doen. En dan helpt het al enorm als ze weet waar je precies zoeken moet. Dat wil ik graag gaan handvatten voor aanreiken tijdens LabSafety. Ik wil de bezoekers van mijn lezing ook andere tips meegeven waarmee zij kunnen zien of een VIB correct is, maar ook het gevoel geven dat zij grip kunnen krijgen op een veiligheidsinformatieblad.”

Wil je deze lezing bijwonen? Registreer je kosteloos voor een bezoek aan LabSafety.