Meer Innovatiekrediet beschikbaar voor klinische ontwikkelingsprojecten

Meer Innovatiekrediet beschikbaar voor klinische ontwikkelingsprojecten Door: Federatie van Technologie branches

Het budget voor klinische ontwikkelingsprojecten is per 11 mei 2018 met 10 miljoen euro verhoogd naar 30 miljoen euro aan innovatiekrediet. Het budget voor technische ontwikkelingsprojecten blijft ongewijzigd op 40 miljoen euro staan, zo meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Voor technische ontwikkelingsprojecten is volgens het ministerie nog volop budget beschikbaar. Hierdoor kunnen aanvragen nog steeds ingediend worden. Deze kredieten zijn bedoeld voor  innovaties, afkomstig van startende ondernemers tot grote bedrijven, die een uitstekend marktperspectief hebben. Op de website van de RVO kunt u meer informatie vinden over Innovatiekrediet. Ook is er een quick-scan aanwezig.

De financiële ruimte voor innovaties op het gebied van klinische ontwikkelingsprojecten is flink overvraagd. Daarom heeft het ministerie besloten het budget op te hogen naar 30 miljoen euro. Toch verwacht het ministerie dat met de reeds in 2018 ingediende aanvragen de budgetverruiming snel zal zijn uitgeput.

Met het Innovatiekrediet wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een bijdrage leveren aan de innovatiekracht en een duurzame groei van de Nederlandse economie. Het innovatiekrediet moet ondernemers helpen die nog niet terecht kunnen op de kapitaalmarkt, vaak omdat zij nog volop werken aan de opbouwfase van de betreffende innovatie.