Onderzoek over Elektromagnetische velden (EMV) van 5G systemen

Onderzoek over Elektromagnetische velden (EMV) van 5G systemen Door: FHI federatie van technologiebranches

Het RIVM en Agentschap Telecom (AT) hebben onderzocht wat de mogelijke toekomstige blootstelling zal worden aan elektromagnetische velden (EMV) afkomstig van 5G-systemen. Onderzocht is wat dit betekent voor de gezondheid van mensen en of er sprake kan zijn van verstoring van apparaten.

Het RIVM en AT verwachten dat het aantal apparaten dat bijdraagt aan de blootstelling van mensen verder zal toenemen. Wat dit betekent voor de totale blootstelling van mensen aan elektromagnetische velden is onbekend. Dit kan met de introductie van 5G toenemen, hetzelfde blijven of zelfs minder worden. Metingen moeten uitwijzen wat de trend gaat worden. De onderzochte 5G zenders voldoen aan de blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden.

De Nederlandse EMC-ESD vereniging is lid van de klankbord groep van het KennisPlatform EMV en wordt dus nauwlettend betrokken bij dit onderzoek. Het vervolg van dit bericht vindt u op de website van het kennisplatform: https://www.kennisplatform.nl/onderzoek-rivm-en-at-naar-5g/.