Opstart initiatief Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Opstart initiatief Landelijk Consortium Hulpmiddelen Door: FHI

Het Ministerie van VWS heeft samen met een team van professionals uit ziekenhuizen, academische centra, leveranciers en producenten een gezamenlijk initiatief opgericht: het ‘Landelijk Consortium Hulpmiddelen’ (LCH). Het Consortium heeft als doel om verschillende medische hulpmiddelen waaraan een tekort dreigt in te kopen, zonder winstoogmerk, in het landsbelang.

Vanuit de gehele gezondheidszorg is er immers een zeer grote vraag naar materialen als o.a. mondkapjes, beschermingsbrillen en handschoenen, terwijl de schaarste aan de aanbodkant internationaal groot is. Goede informatievoorziening is in de huidige situatie van groot belang.

Vanaf vandaag zal er dan ook vanuit het Consortium een dagelijkse nieuwsbrief uitkomen met de belangrijkste informatie over hulpmiddelen in de zorg en de voortgang van de inkoop. De nieuwsbrief wordt verzonden naar alle brancheorganisaties in de Nederlandse gezondheidszorg, waarbij het Consortium ons heeft verzocht deze update te delen met haar achterban. De dagelijkse update wordt geplaatst in het FHI-Coronadossier.

Ben je aanbieder, leverancier of producent? Aanbiedingen kunnen direct worden gestuurd naar: middelencorona@nfu.nl. Het LCH beoordeelt vervolgens onder ander de kwaliteit volgens de bekende RIVM-richtlijnen.

Vragen over behoefte aan hulpmiddelen en leveringen kunnen worden gesteld aan de regio coördinatoren van het RAOZ.

Meer informatie kunt u hier vinden.