Regionale begeleiding voor werkzoekenden

Regionale begeleiding voor werkzoekenden Door: FHI federatie van technologiebranches

Werkzoekenden die meer ondersteuning nodig hebben, kunnen aanspraak maken op passende begeleiding. Er worden 35 regionale mobiliteitsteams opgezet die met scholing en bemiddeling mensen gaan begeleiden van werk naar werk. Hiervoor hebben MKB-Nederland, VNO-NCW en minister Koolmees samen met staatssecretaris Van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een intentieverklaring getekend.

Met de opzet van deze regionale mobiliteitsteams kan er meer maatwerk worden geboden dan bij de reguliere ondersteuning. De reden van de opzet van deze teams is om nadere invulling te geven aan het beoogde ‘ werk naar werk’-programma van de overheid. Eerder besloot het Kabinet al tot de opzet van NL leert door.

De regionale teams beloven maatwerk te bieden aan werkzoekenden en proberen zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij al bestaande initiatieven. Ook hebben ze speciale aandacht voor ZZP’ers, mensen uit de Banenafspraak en jongeren. Op dit moment wordt gestart in Groot Amsterdam, Midden Brabant en Midden Utrecht. Hiervoor wordt samengewerkt met het UWV, vakcentrales, gemeenten en regionale onderwijsinstellingen.

Het doel is om medio 2021 in alle arbeidsmarktregio’s de loketten van de teams te openen. De inzet van deze teams is onderdeel van het derde steun- en herstelpakket van het kabinet.