Uitbreiding derde steunpakket coronamaatregelen

Uitbreiding derde steunpakket coronamaatregelen Door: FHI

De recente coronamaatregelen van het kabinet zorgen ervoor dat de economie nieuwe klappen heeft te verduren. Om dit op te vangen heeft de regering besloten om extra geld beschikbaar te stellen voor ondernemers die extra geraakt worden. Het uitgangspunt blijft: hoe meer omzetverlies, hoe meer steun.

Het kabinet trekt ongeveer een half miljard euro extra uit bovenop het bestaande steunpakket. Het gaat hierbij vooral om een uitbreiding van de regelingen uit het derde pakket. Zo wordt dit steunpakket nu tijdelijk toegankelijk voor alle sectoren. Hiermee worden bijvoorbeeld bedrijven geholpen die indirect worden geraakt door de crisis. Denk hierbij aan toeleveranciers.

De TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) wordt uitgebreid. Deze regeling voorziet in een tegemoetkoming op de vaste lasten om ondernemers te helpen in het betalen van hun vaste lasten, zoals bijvoorbeeld de maandelijkse huur. De TVL is nu tijdelijk open voor alle sectoren. Hier is 140 miljoen euro voor gereserveerd en de regeling kan vanaf medio november worden aangevraagd via de RVO.

Bedrijven en leveranciers in de evenementenindustrie worden ook extra gecompenseerd. Het kabinet zal hen een eenmalige extra vergoeding verschaffen die gebaseerd is op de TVL-vergoeding van voor de zomer. Het gaat hierbij om een groep van naar verwachting 800 ondernemers.

Verder krijgt ook het zogenaamde Time Out Arrangement (TOA) verder vorm. Deze regeling geeft ondernemers de mogelijkheid hun bedrijf tijdelijk in winterslaap brengen. Wanneer de coronacrisis afzwakt, kunnen zij weer van start gaan. Hierdoor hoeven gezonde bedrijven geen faillissement aan te vragen. Het kabinet werkt de komende weken de TOA-regeling verder uit. Als hier meer over bekend is dan zullen wij u hierover nader informeren.

Tevens kunnen horecaondernemers aanspraak maken op een subsidie voor de voorraad- en aanpassingskosten. Het kabinet geeft hen een eenmalige subsidie om gemaakte kosten te compenseren. Denk hierbij het ‘corona-ready’ maken van het bedrijf.

Meer weten over het steun- en herstelpakket en de verschillende regelingen? Zie hiervoor de website van de Rijksoverheid