Covid-experts | lessen voor de toekomst

Covid-experts | lessen voor de toekomst Door: FHI federatie van technologiebranches

Gedurende de coronapandemie heeft de maatschappij diverse crisismomenten meegemaakt die met deskundigheid opgepakt zijn door experts. Hoe is dat gegaan in de zorg, door productie, met coronatesten en in de ontwikkeling van vaccins? Hoe kunnen lessen uit deze tijd gebruikt worden voor een aanpak in de toekomst? Experts komen aan het woord in een WoTS seminar, om hun nuchtere verhaal met je te delen.

De zorg in het algemeen heeft decennia lang met uitdagingen te maken om op een goede wijze de gezondheid van de maatschappij te dienen. In de eerste golf van de coronapandemie explodeerde de vraag naar beschermingsmiddelen en was er een crisisorganisatie nodig. Rob van der Kolk vertelt over deze tijd toen hij als coördinator leiding kon geven aan het Landelijk Consortium Hulpmiddelen.

Hij zal met passie ingaan op de kracht en het succes van de intensieve samenwerking tussen zorg, wetenschap en bedrijfsleven. Hij gaat ook in op de huidige uitdagingen bij ziekenhuizen.

CEO Jan Groen van Intravacc spreekt over de benodigde deskundigheid bij het ontwikkelen van vaccins en het desgewenst opschalen van productie. Intravacc verbetert de productieprocessen van vaccins en ontwerpt, ontwikkelt, produceert vaccins op cGMP-niveau om preklinische en klinische studies mogelijk te maken.

Het bedrijf ontwikkelt samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) een nieuw Corona-vaccin in neussprayvorm. Het bedrijf is ook bekend van vaccins in de bestrijding van o.a. Polio. Jan Groen gaat in op het waarborgen van een publiek belang en het introduceren van een kandidaat vaccin voor bestrijding van Covid-19.

Hij zal ook de deskundigheden van de collega’s en partners aanhalen, om een goed beeld te geven van de expertise in de ontwikkelingen en de productie van een vaccin. Hij bespreekt alle componenten en bedrijven die nodig zijn om snel te schakelen, als dat gewenst is voor de volksgezondheid. Jan Groen sluit af met suggesties voor een toekomstige aanpak.

Sinds de oprichting in februari 2021 heeft Stichting Open Nederland in opdracht van VWS in korte tijd een landelijk netwerk van testlocaties gerealiseerd. Sindsdien zijn er via dit netwerk meer dan 9,4 miljoen gratis coronatesten afgenomen, voor mensen die op deze manier weer deel kunnen nemen aan een sociale activiteit of evenement.

De Stichting heeft een faciliterende rol gespeeld: De testvraag werd inzichtelijk gemaakt en testaan-bieders die aan de eisen voldeden konden zich aansluiten bij Testen voor Toegang en door het hele land coronatesten aanbieden. Pier Eringa, voorzitter van Testen voor Toegang, vertelt hoe testen massaal georganiseerd konden worden, waarbij een maatschappelijk doel gediend werd.

Deze presentatie gaat dus niet over de soort coronatesten, maar over het belang van de logistiek, de deskundigheid van de samenwerkende partners en de daadkracht van de organisatie. Wederom gaat het dan om de vraag: hoe kunnen we van dit werk leren voor de toekomst?

Meld je nu aan voor een bezoek aan de beurs en voor dit seminar.