Forse uitbreiding steun- en herstelpakket

Forse uitbreiding steun- en herstelpakket Door: FHI

Naar aanleiding van de verscherpte lockdown heeft het kabinet besloten om het steun- en herstelpakket voor de economie fors uit te breiden. Met deze verruimingen hoopt het kabinet ondernemers en werknemers te ondersteunen in de komende periode. In totaal wordt 7,6 miljard euro beschikbaar gesteld.

De verruimingen gelden voor het gehele eerste en tweede kwartaal van dit jaar. Bestaande maatregelen – waar we al eerder over hebben bericht – zullen worden verlengd en uitgebreid.

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

Het kabinet heeft besloten om de TVL-regeling uit te breiden en toegankelijk te maken voor meer ondernemingen. In het eerste kwartaal krijgen alle bedrijven toegang tot de TVL, dus ook de grotere bedrijven met meer dan 250 werknemers. Het subsidiepercentage van de TVL wordt verder verhoogd naar 85 procent, terwijl het minimum en maximum subsidiebedrag ook wordt verhoogd. Zo gaat het maximale subsidiebedrag voor het mkb van 90.000 naar 330.000 euro.

De detailhandel die noodgedwongen gesloten zijn in het eerste kwartaal, maken aanspraak op een extra voorraadsubsidie waarbij het percentage verhoogd wordt naar 21 procent. Deze extra subsidie wordt automatisch toegevoegd aan de aanvraag van de TVL. De regeling is aan te vragen via de website van het RVO.

Garantiefonds evenementen

De precieze invulling van dit fonds is op dit moment nog niet bekend, maar het kabinet is voornemens om een garantiefonds voor evenementen op te zetten. Hiervoor is 300 miljoen euro gereserveerd. Met dit fonds kunnen organisatoren weer aan de slag met het plannen en opzetten van evenementen. Als hier meer over bekend is dan zullen we u hierover berichten.

Nieuwe regeling voor starters

Tevens komt er een aparte subsidieregeling voor ondernemers die tussen 1 januari en 30 juni 2020 zijn gestart. De regeling wordt zoveel mogelijk gebaseerd op de TVL en geldt voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode is het derde kwartaal van 2020.

De regeling wordt op dit moment nog uitgewerkt en hier zullen we u dan ook te zijner tijd over updaten. Het kabinet hoopt deze regeling in mei te openen. Starters kunnen op dit moment ook gebruik maken van de corona-overbruggingskredieten. Zie voor meer informatie de website van het KvK.

Aanpassingen NOW- en Tozo-regelingen

De bestaande NOW-subsidie voor werkgevers wordt verhoogd van 80 naar 85 procent van de loonsom. Vanaf 15 februari aanstaande kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart.

De Tijdelijke overbruggingslening zelfstandige ondernemers (Tozo) kan door ondernemers vanaf nu met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf de voorafgaande maand. Op 1 maart kan bijvoorbeeld de Tozo worden aangevraagd vanaf 1 februari. De verlengde Tozo gaat vanaf 1 april in. Het kabinet ziet af van de voorgestelde vermogenstoets.

Lees meer op onze website over de beide regelingen. De Tozo-regeling kan worden aangevraagd in uw woongemeente. De NOW-regeling is aan te vragen via het UWV.