Nieuwe uitbreiding steun- en herstelpakket

Nieuwe uitbreiding steun- en herstelpakket Door: FHI federatie van technologiebranches

Het kabinet heeft besloten om het huidige steun- en herstelpakket verder uit te breiden en daarmee verlies van banen en bedrijven in Nederland te beperken. Er wordt 3,7 miljard euro extra uitgetrokken ter ondersteuning van ondernemers.

De versobering die vanaf 1 januari gepland stond, is van tafel. Het aangepaste pakket geldt in ieder geval tot 1 maart 2021. De einddatum is nog flexibel en zal onder andere afhangen van het vaccinatiebeleid en of er nog sprake is van een (semi-) lockdown in het kader van de bestrijding van het coronavirus. Dit betekent ook dat de versobering van de NOW regeling – van 80 naar 70 procent – niet doorgaat. Dit geldt ook voor de TOZO regeling voor zelfstandigen.

Daarnaast is besloten om de TVL regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten) te verruimen. Zoals FHI eerder al berichtte, is dit een populaire en effectieve regeling voor ondernemers. Deze voorziet namelijk in een tegemoetkoming voor bedrijven die te kampen hebben met hoge omzetverliezen, door bijvoorbeeld gedwongen sluiting.

De TVL regeling kan nu ook met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Deze mogelijkheid geldt tot 1 oktober 2020 en de drempel voor omzetverlies blijft op 30 procent staan. Echter wordt de vergoeding wel hoger naarmate er meer verlies van omzet is. Indien een onderneming geen omzet meer heeft, dan wordt 70 procent van de vaste lasten vergoed. Dit bedrag kan oplopen tot een maximum van 90.000 euro per drie maanden.

Tevens komt er een nieuwe overheidsregeling – de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) - voor zelfstandigen en flexwerkers die in nood verkeren en buiten het bestaande steunpakket vallen. Deze groep kan voortaan bij de gemeente inkomenssteun aanvragen. Hiervoor reserveert het kabinet 130 miljoen voor de eerste helft van 2021. Deze regeling gaat vanaf 1 februari van start.  

Het kabinet verlengt ook de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlening van uitstel kunnen aanvragen tot 1 april 2021. Ondernemers die al uitstel hebben gekregen, krijgen automatisch een verlenging tot deze datum.

De aanvullende steun wordt door werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland toegejuicht, echter stellen zij ook dat er op dit moment onvoldoende perspectief wordt geboden voor bedrijven die in zwaar weer verkeren.

Als u als ondernemer gebruik wil maken van het steun- en herstelpakket dan kunt u verder kijken op de website van de Rijksoverheid. Vragen kunnen gesteld worden via de Kamer van Koophandel.