Maximale betaaltermijn grootbedrijf aan mkb gaat naar 30 dagen

Maximale betaaltermijn grootbedrijf aan mkb gaat naar 30 dagen Door: FHI federatie van technologiebranches

De maximale wettelijke betaaltermijn voor het grootbedrijf aan het mkb wordt gehalveerd naar 30 dagen. Daarmee wil de demissionaire regering deze betaaltermijn gelijkstellen aan die van de overheid.

Dit voorstel is te lezen in Kamerstukken die zijn ingediend door Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat), mede namens minister Sander Dekker (Rechtsbescherming). Volgens de indieners zal een financieringsgat van 55 miljard euro ten nadele van het mkb deels worden gedempt als de voorstellen worden aangenomen. Volgens de regering moet zo ‘gewoon op tijd betalen’ de norm worden.

Het grootbedrijf betaalt in toenemende mate steeds later aan kleine en middelgrote ondernemers, zo blijkt uit onderzoeken. Ook wordt de betaaltermijn dikwijls door het grootbedrijf bepaald en soms zelfs eenzijdig verlengd. Door de coronacrisis is dit fenomeen toegenomen, waardoor mkb-ondernemers in de problemen kunnen komen. Zo verslechtert de kaspositie en krijgen mkb-ondernemers moeite om voldoende werkkapitaal te bemachtigen.

Leden van FHI lieten, onder andere tijdens werkbezoeken aan politici, weten dat er actie  op dit punt moest worden ondernomen. MKB-Nederland wilde ook dat het ministerie van EZK in actie zou komen.

Afgelopen januari opende de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een tijdelijk meldpunt om inzicht te krijgen in het betaalgedrag van grootbedrijven aan het mkb. Het ministerie van EZK zal de uitkomsten na één jaar evalueren om te bepalen of aanvullend op de wetswijziging tot wijziging van de maximaal toegestane betaaltermijn, onafhankelijk toezicht moet worden ingesteld.

Lees meer bij de Rijksoverheid.