Werkbezoek Arne Weverling (VVD) aan CN Rood en SAMSON REGELTECHNIEK

Door: FHI federatie van technologiebranches

Arne Weverling, Tweede Kamerlid van de VVD, kreeg tijdens een werkbezoek een inkijkje bij twee FHI-leden: CN Rood en SAMSON REGELTECHNIEK, beide gevestigd in Zoetermeer. Weverling kreeg een inkijkje bij de bedrijven en hoorde van de ondernemers de laatste stand van zaken in de techniek. Ook een aantal uitdagingen kwam op tafel.

Door: Dimitri Reijerman

Tijdens het eerste bezoek bij CN Rood kreeg Weverling uitgelegd waarin dit bedrijf, dat al 80 jaar actief is, zich heeft gespecialiseerd. Ivo Kauffmann, CEO bij CN Rood, schetste de diverse producten in de test- en meettechniek die het bedrijf levert aan tal van partijen. En Weverling, die telecom in zijn portefeuille heeft, hoorde dat CN Rood onder andere meetapparatuur aan het Agentschap Telecom levert.

Samen met Peter Smit, managing director, en Arthur Hartsuiker, accountmanager bij CN Rood en Andreas Meijer, adjunct-directeur Branches bij FHI, vertelde Kauffmann hoe CN Rood high speed camera’s levert aan bijvoorbeeld de producent van koffers maar ook de fabrikant van dakramen voor auto’s. Met dergelijke camera’s kan bekeken worden op welke manier schade ontstaat. CN Rood levert ook apparatuur aan telecombedrijven als Ziggo. Zo kunnen deze bedrijven met complexe metingen continu de beeldkwaliteit van tv-zenders bewaken. Daarnaast wordt veel apparatuur van CN Rood ingezet om de stabiliteit van mobiele telecomnetwerken te kunnen monitoren. Het bedrijf levert dan ook meetapparatuur aan Agentschap Telecom.

Op de vraag van het VVD-Kamerlid of CN Rood ook internationaal actief is, vertelde Kauffmann dat het regelmatig test- en meetapparatuur levert aan buitenlandse meetinstellingen. En Kauffmann stelde: “meten is niet zo moeilijk, beseffen wat je meet is waar het om gaat.” Het kan immers een hele uitdaging zijn om op basis van bepaalde meetgegevens een storingsbron te lokaliseren.

Uitdagingen en problemen

Na de uitleg over de activiteiten van CN Rood legden de heren een aantal problemen op tafel waar zij in de praktijk tegen aan lopen. Allereerst kwam het tekort aan technici aan de orde. Een van de mogelijke oplossingen op de lange termijn die ter sprake kwam is het aanbieden van meer technisch onderwijs in het lesprogramma van basis- en middelbare scholen.

Andere kwesties die Weverling werden voorgelegd hadden betrekking op inkoopvoorwaarden – “veel mkb’ers hebben geen juridische afdeling” – en te lange betalingstermijnen. Tenslotte kwam de complexiteit rondom het verplicht recyclen van apparatuur aan de orde. Weverling beloofde de gemaakte punten mee te nemen naar Den Haag: “Ik probeer de vertaalslag naar Den Haag te maken”.

Duurzaamheid en communicatie

Bij SAMSON REGELTECHNIEK, het tweede bezoekadres voor Weverling, kreeg de politicus opnieuw een bedrijfspresentatie. Met 4.000 werknemers wereldwijd is Samson een van de grootste spelers in de markt voor regelventielen. Deze ventielen zijn geschikt voor elke toepassing waar gassen of vloeistoffen stromen, ook zonder hulpenergie. “Onze klanten willen inzicht krijgen in industriële processen op het gebied van gas of vloeistoffen, onder andere door te meten”, vat Hans Zwart, managing director bij SAMSON REGELTECHNIEK, samen.

Het thema draadloze communicatie, een onderwerp waarin Weverling erg in is geïnteresseerd, kwam aan bod met het toepassen van draadloze sensoren voor diagnosedoeleinden in producten van SAMSON REGELTECHNIEK. En op het snijvlak van politiek en bedrijfsleven kwam ook het thema duurzaamheid aan de orde. Zwart tipte mogelijke oplossingen aan om de CO2-uitstoot te verminderen, zoals geothermie en stadsverwarming/koeling, en de rol die SAMSON REGELTECHNIEK daarin zou kunnen spelen.

Tijdens de dialoog kwamen wederom twee pijnpunten die ondernemers ervaren aan de orde: lange betalingstermijnen en het opleiden van meer jongeren in de techniek. Maar Zwart sprak ook over de hogere BPM op bedrijfsauto’s en een gebrek aan laadpalen voor elektrische auto’s. Weverling beloofde opnieuw deze input mee te nemen naar Den Haag. Tenslotte kwamen ook nog de ‘grote’ kwesties even aan bod: de Brexit, de boycot van Iran en de handelsoorlog vanuit de Verenigde Staten.

Afrondend concludeerde Weverling dat hij met zijn twee bedrijfsbezoeken meer inzicht heeft gekregen in de activiteiten van CN Rood en SAMSON REGELTECHNIEK. En de VVD-politicus gaf aan dat hij uitkijkt naar toekomstige werkbezoeken bij FHI-leden.