Werkgroep scholen en EMC on Tour

Werkgroep scholen en EMC on Tour Door: FHI federatie van technologiebranches

Het bestuur heeft besloten zich actief in te gaan zetten om het EMC en ESD vakgebied onder de aandacht te brengen bij studenten. Dit is in het verleden voornamelijk gebeurd door middel van “EMC on Tour”, wat sinds vorig jaar weer is opgepakt. De eerste activiteit heeft al plaatsgevonden bij de Hogeschool van Arnhem/Nijmegen.

Dit jaar willen we dit uitbreiden door een werkgroep op te richten waar educatieve middelen gedeeld, besproken en zelfs ontwikkeld kunnen worden, zonder winstoogmerk. Met een lidmaatschap is alles vrij beschikbaar onder de naam van de vereniging. Door middel van reguliere online vergaderingen kan ieder lid participeren, dan wel door het delen en het beschikbaar stellen van demo’s en experimenten, dan wel door het meedenken en ontwikkelen van materiaal.

Wilt u hier graag aan bijdragen? Neem dan contact op met Niek Moonen.