Mediakit

In deze mediakit vind je banners en voorbeeldteksten voor de bezoekerswerving per wereld. Plaats de WoTS beursbanner op de website en in jouw e-mailhandtekening. Gebruik het logo van de wereld in een gerichte uitnodiging die je naar jouw klanten en relaties verstuurt. Met deze eenvoudige handeling maak je jouw beursdeelname bekend aan jouw zakenrelaties.

English
In this media kit you will find banners and sample texts for visitor recruitment per world. Place the WoTS exhibition banner on the website and in your email signature. Use the world logo in a targeted invitation that you send to your customers and relations. With this simple action you make your exhibition participation known to your business relations.

Logo 
WoTS logo 
WoTS logo banner

Banners
WoTS banner 600×80
WoTS banner 300×250

Banners GIF
WoTS banner 250×250
WoTS banner 480×180
WoTS banner 600×80
WoTS banner 728×90

Logo per wereld / Logo per world
Logo World of Electronics
Logo World of Laboratory
Logo World of Industry

Voorbeeldteksten / Sample texts – World of Electronics
NL Uitnodigingsteksten / EN Sample texts
NL LinkedIn berichten / EN LinkedIn posts

Voorbeeldteksten / Sample texts – World of Laboratory
NL UitnodigingstekstenEN Sample texts
NL LinkedIn berichten / EN LinkedIn posts

Voorbeeldteksten / Sample texts – World of Industry
NL Uitnodigingsteksten / EN Sample texts
NL LinkedIn berichten / EN LinkedIn posts

Partners