Start NOW 3.0 met aanpassing

Start NOW 3.0 met aanpassing Door: FHI

De details van het derde steun- en herstelpakket, dat op 1 oktober is ingegaan, zijn bekendgemaakt. Nieuw is dat aanvragers van de NOW-regeling een inspanningsverplichting hebben om werknemers te begeleiden naar ander werk. Ook moeten zij zich eerst bij het UWV melden indien zij werknemers willen ontslaan.

De derde NOW-regeling biedt werkgevers voor langere tijd zekerheid over de te verwachte tegemoetkoming in loonkosten. Tegelijkertijd komt er binnen deze derde regeling meer ruimte voor werkgevers om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de ‘nieuwe werkelijkheid’ en om eventueel te herstructureren.

De NOW 3 duurt negen maanden en is opgedeeld in drie blokken van drie maanden die ondernemers ook afzonderlijk kunnen aanvragen. In deze periode zal het vergoedingspercentage per tijdvak geleidelijk naar beneden worden bijgesteld.

Hier staat tegenover dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkgevers die een beroep doen op de regeling vijf procent kort op het totale subsidiebedrag als zij de ontslagen medeweker niet helpen bij het vinden van ander werk. Dit is voor het eerst dat het ministerie een inspanningsverplichting verbindt aan de overheidsregelingen die getroffen zijn in het kader van het coronavirus. Deze ‘boete’ vervalt wel weer als de werkgever mensen moet ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen die bekend zijn bij het UWV.

Met deze wijzigingen kunnen ondernemers zowel steun ontvangen alsmede moeilijke ingrepen doen ten bate van het voortbestaan van het bedrijf. Meer weten over de NOW-regeling? Zie de website van het UWV.

Op de website van het UWV vindt u ook alle vragen, zoals of er accountsverklaring of een derdenverklaring nodig is voor de aanvraag en definitieve berekening van de NOW.