CN Rood

Degelijk.  Betrouwbaar. Kennispartner.

C.N. Rood is koploper in kennis en oplossingen op het gebied van test- en meetapparatuur. We onderscheiden ons met een persoonlijke en klantgerichte aanpak. Onze klanten zoeken vaak niet een product, maar een oplossing en wij hebben allemaal de gedrevenheid om mee te werken aan die oplossing. Wat wij het liefste doen: continu bezig zijn met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van test- en meetapparatuur. Nu, en in de toekomst. Want daar ligt nu eenmaal onze passie: het precies willen weten. Zo kunnen we onze klanten optimaal verder helpen.

Wij denken mee, adviseren en begeleiden onze klanten in het maken van de juiste keuze in hun test- en meetapparatuur. Mensen in verschillende sectoren vertrouwen op onze expertise en ons advies. We werken voor overheid, wetenschap, onderwijs, lucht- en ruimtevaart- en auto-industrie in Noord-Europa en de Benelux. Daaronder bevinden zich vele prestigieuze en vooraanstaande organisaties. Vanuit vestigingen in Stockholm (Zweden), Zoetermeer (Nederland) en Zellik (België) werken meer dan veertig toegewijde professionals aan oplossingen variërend van communicatie-testapparatuur en algemene test- en meetinstrumenten tot apparatuur voor data-acquisitie, logistieke automatisering, aangevuld met consultancy, training en turnkeyoplossingen.

We hebben een historie die teruggaat tot 1938. Onze oprichter, Cornelis Nicolaas Rood, was destijds een pionier in moderne elektronica. Onze mensen bevinden zich ook anno 2021 graag in de frontlinie van technologische ontwikkelingen. Op onze eigen manier leveren we zo een bijdrage aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld in energietransitie, quantum computing, medische technologie, de zelfrijdende auto, de auto op zonne-energie en alle andere deeptech die bijdraagt aan de schonere en betere wereld van morgen.

Daarom letten we ook op onze eigen impact op het milieu en klimaat. Aangezien wij vooral een adviserende functie hebben is onze eigen milieu-footprint gering. Vanzelfsprekend zien we wel toe op een zo duurzaam mogelijke productie van de apparatuur die wij verkopen en zorgen we voor een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Al onze producten kopen we uitsluitend in bij gecertificeerde fabrikanten die werken met herleidbare en verantwoorde grondstoffen. Gebruikte apparatuur wordt kosteloos opgehaald en gerecycled.

Het zijn maar een paar voorbeelden om duidelijk te maken dat we hechten aan een langetermijnvisie op de wereld om ons heen. Want juist met een geschiedenis van meer dan tachtig jaar kun je goed vooruitkijken. Daarom blijven we ook vooroplopen. Onze brede en diepe technische kennis van test- en meetapparatuur, in combinatie met onze persoonlijke connectie met onze klanten, maken ons uniek in de markt. C.N. Rood is uw degelijke en betrouwbare kennispartner voor test- en meetapparatuur!

-----

Dependable. Reliable. Knowledge Partner.

C.N. Rood is a leader in knowledge and solutions in the field of test and measurement equipment. We distinguish ourselves with a personal and customer-oriented approach. Our customers are often not looking for a product, but a solution and we at C.N. Rood all have the drive to contribute to that solution. What we love most: to be continually engaged in the latest developments in the field of test and measurement equipment. Now, and in the future. Because that is where our passion lies: wanting to know the newest and the latest technical details. This way we can help our customers in the best possible way.

We think along with, advise and guide our customers in making the right choice in their test and measurement equipment. People in various sectors rely on our expertise and advice. We work for government, science, education, aerospace and automotive industries in Northern Europe and the Benelux. Among them are many prestigious and leading organizations. More than forty dedicated professionals work on solutions ranging from communication test equipment and general test and measurement instruments to data acquisition equipment, logistics automation, complemented by consultancy, training and turnkey solutions.

We have a history dating back to 1938. Our founder, Cornelis Nicolaas Rood, was at the time a pioneer in modern electronics. In 2021, our people still are on the frontline of technological developments. In this way, we contribute in our own way to important social issues. For example, in energy transition, quantum computing, medical technology, the self-driving car, the solar-powered car and all the other deep tech that contributes to the cleaner and better world of tomorrow.

Therefore, we also pay attention to our own impact on the environment and climate. Since we mainly have an advisory role, our own environmental footprint is small. It goes without saying that we ensure that the equipment we sell is produced as sustainably as possible and that we run our business in a socially responsible way. We purchase all our products only from certified manufacturers who work with traceable and responsible raw materials. Used equipment is collected and recycled free of charge.

These are just a few examples to make clear that we value a long-term view of the world around us. After all, with a history of more than eighty years, it is easy to look ahead. That is why we continue to lead the way. Our broad and deep technical knowledge of test and measurement equipment, combined with our personal connection with our customers, makes us unique in the market. C.N. Rood is your dependable and reliable knowledge partner for test and measurement equipment!

Nieuws

5GPro Spectrum Analyzer - RF spectrum analyzer

16/04/2024The 5GPro Spectrum Analyzer with over-the-air (OTA) measurements delivers an easy-to-perform and easy-to-interpret experience. Ready to adapt as your network transforms, our flexible, modular platform lets field techs and RF...

Lees meer

Spectrum View: A New Approach to Frequency Domain Analysis on Oscilloscopes

16/04/2024The 4, 5 and 6 Series MSO Oscilloscopes employ dedicated digital downconverters on all channels that operate independently of time-domain sample rate and record length and enables their Spectrum View...

Lees meer

New NI USRP: Ettus X440

09/04/2024The new 30 MHz to 4 GHz, 1.6 GHz Bandwidth, GPS-Disciplined OCXO, USRP Software Defined Radio Device - the Ettus USRP X440 - is a USRP Software Defined Radio (SDR)...

Lees meer

Join CN Rood at the RF Technology Event

09/04/2024Get ready for the largest RF event in the Netherlands! On April 18th, CN Rood cordially invite you to join us in Leusden for an exciting day filled with cutting-edge...

Lees meer

CN Rood presents Pickering RF & Microwave Switching Solutions

09/04/2024RF & Microwave Switches are devices that route high-frequency signals via impedance-matched transmission paths. They are used extensively in microwave test systems to flexibly connect instruments to devices under test...

Lees meer

Evenementen

RF Technology Event

The participants are showing us which new RF technologies are (coming) available, which applications are available and which new technologies will come next. Knowledge and practical developments are central in both the plenary and parallel sessions of the seminar. The entire width of the market, appliers, developers, suppliers and institutes, are brought together at the RF Technology Days. Vision, experience and capabilities are getting shared with colleagues.

Lees meer

EMC-ESD Vereniging

De Nederlandse EMC-ESD Vereniging is een vereniging van ongeveer 150 professionals op het gebied van EMC en/of ESD. De vereniging kent een breed scala aan leden die gemeenschappelijk hebben dat zij zich binnen hun bedrijf, instelling of organisatie op professionele wijze met het vakgebied bezighouden. Dat kan zijn als expert, of intermediair van informatie, dan wel als leverancier of gebruiker van informatie, diensten of producten en materialen.

Lees meer

Energy Storage Event

Het Energy Storage event informeert u met een breed programma met lezingen over energieopslag. U krijgt inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van energy storage. De neutrale kennisoverdracht biedt u deskundigheid over de voordelen met de technologie.

Met aangescherpt beleid voor de verduurzaming van de economie, de opkomst van wind- en zonne-energie en dalende accuprijzen ontstaan nieuwe business cases voor energieopslag.

Lees meer

Power Electronics Event

Het Power Electronics Event vindt plaats op 14 juni 2022. Nieuw dit jaar is de combinatie met het Energy Storage event. Vermogenselektronica en energieopslag kennen veel raakvlakken en zijn veelal onlosmakelijk met elkaar verbonden. Profiteer tijdens de gecombineerde editie van de aanwezige vakkennis op het gebied van zowel vermogenselektronica als energieopslag. De breedte van de markt, namelijk toepassers, ontwikkelaars, toeleveranciers en kennisinstituten komen bijeen op het Power Electronics en Energy Storage event. Met vakgenoten worden visies, ervaringen en kennis uitgewisseld.

Lees meer

Telecom Infra

Het Telecom Infra event  is hét platform voor actuele informatie over mobiele netwerken en telecominfrastructuur. Het programma gaat deze editie specifiek in op breedbandtechnologie, LTE (4G) en indoor wireless.

Net als voorgaande edities mikt het Telecom Infra event zich op providers/ operators, installateurs, gebouweigenaren en diverse technische marktgebieden waarin telecominfrastructuur wordt gebruikt. Zowel sprekers als exposanten laten u zien hoe de grote diversiteit aan telecomtechnologie optimaal benut kan worden. 

Lees meer

Design Automation & Embedded Systems Event

Tijdens het jaarlijkse Design Automation & Embedded Systems Event nemen ontwikkelaars en toepassers van embedded systems kennis van de laatste technologieën en wisselen zij visies en ervaringen uit met vakgenoten.
In het lezingenprogramma en op de kennismarkt wordt aandacht besteed aan specifieke thema’s.

Lees meer

IT Infra

IT Infra geeft u antwoorden

Datacenters vereisen betrouwbare hardware en software, om in te kunnen spelen op de eisen van nu maar ook klaar te zijn voor de toekomst.  Thema’s die worden aangesneden op dit event:

  • De impact van 5G op rekencentra
  • Duurzame energiebronnen en de leveringszekerheid voor datacenters
  • Elektrisch vervoer en de data-explosie
  • Toekomstige databehoeftes voor online ondernemen

Lees meer

Electronics & Applications

Dé vakbeurs voor industriële elektronica in de Benelux

Electronics & Applications is dé beurs voor industriële elektronica in de Benelux. Op deze beurs kunt u de gehele keten ontmoeten, van componenten tot productie en van design services tot vormgeving. Daarmee is E&A de ontmoetingsplek voor engineers, ontwerpers, ontwikkelaars en niet-techneuten die op zoek zijn naar oplossingen. E&A zal niet in fysieke vorm plaatsvinden in 2021.

Lees meer

WoTS

De beurzen World of Industry, Technology & Science bestaat uit 3 unieke werelden: World of Industry, World of Laboratory en World of Electronics. Met deze indeling krijgen de branches hun eigen identiteit, expositieprogramma en richten zij zich op hun eigen bezoekersdoelgroepen met interactieve beursprojecten en aansprekende en actuele seminaronderwerpen.

Lees meer

Plot Conferentie

Testen om uiteindelijk tot producten te komen die in praktijkomstandigheden net zo functioneren als verwacht wordt door de consument. Daar draait het om in het vakgebied omgevingstechnologie.

Lees meer

Plot

Testen om uiteindelijk tot producten te komen die in praktijkomstandigheden net zo functioneren als verwacht wordt door de klant. Daar draait het om in het vakgebied omgevingstechnologie. Ter bevordering van de ontwikkeling van dit vakgebied is in 1995 het platform Omgevingstechnologie opgericht. Het is een vereniging die is aangesloten bij FHI, federatie van technologiebranches.

Lees meer