De essentiële rol van (embedded) software in het productontwikkelproces
Op donderdag 8 december 2022 organiseerde het Software Cluster van FHI Industriële Elektronica een bijeenkomst over de essentiële rol van (embedded) software in het productontwikkelproces.
Veelal wordt ervaren dat het aandeel van software in het proces wordt onderschat. Gedurende deze middag deelden clusterleden kennis en ervaringen. Daarnaast zijn zij het gesprek aangegaan met de aanwezigen over hun ervaringen met als doel te onderzoeken waar mogelijkheden liggen om elkaar te helpen in een complexe markt.

Klik op de titel van een presentatie om de PDF-versie te bekijken.

 

12.30 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.15 Welkomstwoord door dagvoorzitter
13.15 – 13.45 Hoe schat je de essentie van softwareontwikkeling op juiste waarde?
Fulco Verheul, Van Mierlo Ingenieursbureau, Janus Hoeks, Intemo & Jeroen op ten Berg, GBO
13.45 – 14.15 Van software naar hardware. De overeenkomsten tussen functionele softwaretalen en architecturen
Martijn Bastiaan, QBayLogic
14.15 – 14.45 Pauze
14.45 – 15.15 Het voorkomen van dure en tijdrovende “leermomenten” bij het ontwerpen/gebruiken van embedded software
Gerard Fianen, INDES-IDS
15.15 – 16.00 Paneldiscussie
Onder leiding van Gilbert Gadet, Logic Technology
16.00 – 17.00 Borrel