Belangenbehartiging

FHI is aangesloten bij MKB Nederland en de federatie participeert in het hoofdbestuur van MKB Nederland alsmede in een aantal commissies en werkgroepen. Via de samenwerking tussen MKB Nederland en VNO-NCW is er ook een directe link met VNO-NCW.

Daarnaast onderhoudt het bureau van FHI directe contacten met leden van de Tweede Kamer, met ambtenaren van de verschillende ministeries, met andere brancheorganisaties en met klanten(-groepen) van de lidbedrijven.

Voor veel onderwerpen die relevant zijn in de FHI belangenbehartiging geldt dat er ook FHI dienstverlening voor leden aan is gekoppeld. Zie daarom het overzicht van de onderwerpen zoals opgesomd in de Roadmap FHI 2019.

Aanspreekpersonen voor FHI belangenbehartiging zijn Andreas Meijer en de branchemanagers van de verschillende branches.