Belangenbehartiging

FHI en de aangesloten brancheorganisaties vormen gezamenlijk een machtsfactor die wordt aangewend om de belangen van de aangesloten leden te behartigen bij overheden, politiek en diverse maatschappelijke groeperingen.

FHI is aangesloten bij MKB Nederland en onderhoudt nauwe banden met VNO-NCW.

Daarnaast onderhoudt het bureau van FHI directe contacten met leden van de Tweede Kamer, ambtenaren van ministeries, andere brancheorganisaties en klanten van de lidbedrijven.

Voor veel onderwerpen die relevant zijn in de FHI belangenbehartiging geldt dat er ook relevante FHI dienstverlening voor leden aan is gekoppeld.