De Vereniging voor Elektromagnetische Vermogenstechniek (EMVT) heeft als doel het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe kennis en producten waarin vermogenselektronica en elektromagnetisme een centrale rol speelt.
De Vereniging wil dit bereiken door middel van het scheppen van een platform waar zowel publieke als private organisaties, werkzaam op het gebied van EMVT, elkaar kunnen ontmoeten, kennis kunnen uitwisselen en gezamenlijk het vakgebied EMVT kunnen verder ontwikkelen.

De vereniging is aangesloten bij FHI, federatie van technologiebranches.

Bekijk voor meer informatie en leden de website: www.emvt.nl