Het EMS (Electronic Manufacturing Services) cluster bestaat uit een groep bedrijven die elektronicaproductie verzorgen. Voor dit cluster worden vanuit FHI jaarlijks diverse themabijeenkomsten georganiseerd rondom actuele thema’s en met andere FHI leden en clusters.

Voor vragen over dit cluster kun je contact opnemen met Melvin Brink.

 

 

Clusterleden:

 

Samenwerkingspartner:

In4ma analyseert de Europese EMS-markt en deelt de bevindingen in een halfjaarlijkse rapportage. Middels deze nauwkeurige en uitgebreide analyse voorizet In4ma het EMS-cluster van een totaal overzicht van de actuele marktsituatie en het verwachte toekomstperspectief.