Activiteitenvelden

Voor en samen met u organiseren wij uiteenlopende activiteiten die bijdragen aan uw bedrijfsvoering. Hieronder leest wat voor u kunnen betekenen op gebied van marketing, diensten, belangenbehartiging en netwerken.

Marketing diensten

Marketing

Diensten

Collectieve marketing is onze kracht, wij focussen op specifieke thema’s en technologie staat altijd centraal.

We organiseren vakbeurzen, events en online kennisweken waar u klanten ontmoet. Daarnaast verzorgen wij marktonderzoeken, faciliteren wij netwerkmomenten en ondersteunen u bij uw online profilering door middel van FHI.nl.

 

Wij ondersteunen u met uiteenlopende diensten die een bijdrage leveren aan uw bedrijfsvoering. Zoals korting op verzekeringen, ARBO-diensten, Credit-management, Modelovereenkomsten, HRM diensten en juridisch advies.
netwerken belangenbehartiging

Netwerken

 

Belangenbehartiging

Wij organiseren verschillende type netwerkbijeenkomsten waar u met andere leden kennis en ervaringen op doet en uitwisselt. Van een ALV met managementsessie tot specifieke kennissessies. Wij komen op voor de belangen van onze leden, voor die van u. Wij voeren bijvoorbeeld een actieve lobby naar de politiek en bieden het Technologiemanifest aan. Daarnaast kunt u aansluiten bij RTA, en ondersteunen wij u bij lastige aanbestedingen en internationaal ondernemen.