Activiteitenvelden

Marketing

De missie van FHI ‘Business creatie voor leden’ komt sinds de oprichting van de vereniging in 1956, toen onder de naam Federatie Het Instrument, sterk tot uiting in de collectieve marketingactiviteiten. De gezamenlijke aanpak kenmerkt de marketingactiviteiten, zoals beurzen, evenementen en netwerkbijeenkomsten die voor en door de leden worden georganiseerd. Deze activiteiten bevatten een sterk thematisch én technologische karakter.

De beurzen World of Technology & Science en Electronics & Automation vinden beide tweejaarlijks plaats. Electronics & Automation in de oneven jaren en World of Technology & Science in de even jaren. 

De branche organisatie organiseert met leden en niet-leden diverse events, die gericht zijn op specifieke communities:

Jaarlijks Februari Energy Storage
Jaarlijks April User Interface Design seminar
Even jaren April Radio Frequency Technology
Jaarlijks Juni Power Electronics
Jaarlijks September Telecom Infra
Jaarlijks November Design Automation & Embedded Systems (D&E Event)
Jaarlijks November IT Room Infra
Jaarlijks November PLOT Conferentie / PLOT Showcase
Even jaren November EMC-ESD in de Praktijk
Jaarlijks November LED Evenement
Jaarlijks December The Sense of Contact
Jaarlijks December MicroNanoConference

 

WoTS

World of Technology & Science (WoTS) bestaat uit vier werelden: World of Automation, World of Laboratory, World of Motion & Drives en World of Electronics. Elke branche heeft een eigen identiteit, expositieprogramma en beursprojecten. Door dit aanbod richt elke branche zich op de eigen bezoekersdoelgroepen. Door middel van seminars, beursvloerprojecten en andere activiteiten worden bezoekers geinformeerd over en geinspireerd door nieuwe ontwikkelingen en innovaties.

WoTS is ontstaan door het samenvoegen van twee toonaangevende beurzen, namelijk HET Instrument en Aandrijftechniek. Sinds 1956 wordt HET Instrument georganiseerd en ook de beurs Aandrijftechniek kent een lange historie. Door het samengaan van deze beurzen ontstaan er concrete voordelen voor zowel exposanten als bezoekers. Bezoekers uit industrie, laboratoria, zorg en wetenschap krijgen de mogelijkheid in één periode op één locatie een breed en sterk technologisch aanbod te bezoeken. Dit biedt kans op directe interactie en een waardevol beursbezoek.

E&A

De branche Industriële Elektronica organiseert de vakbeurs Electronics & Automation. De beurs is volledig toegespitst op de waardeketen van elektronica, microsysteemtechnolgie en mechatronica. De hightechbeurs trekt daarmee bezoekers uit alle mogelijke afzetmarkten.

Marketing

Voor de leden van de branche Industriële Elektronica worden diverse marktonderzoeken uitgevoerd, zoals:

 • Brancheonderzoek
 • Salarisonderzoek
 • Trendonderzoek
 • Productstatistieken

Brancheonderzoek
Eens in de vijf jaar vindt het brancheonderzoek plaats. Het brancheonderzoek geeft de sociaaleconomische ontwikkelingen in de branche weer. Daarmee is het een benchmark voor de ontwikkeling van omzet (verdeeld naar productgroepen en afzetmarkten) en personeel (verdeeld naar functies en opleidingen).

Salarisonderzoek
Eens per twee jaar wordt een salarisonderzoek uitgevoerd. De deelname is zodanig groot dat naast de algemene rapportage een analyse per branche gemaakt kan worden. De functies die zijn meegenomen in het onderzoek worden door het bureau van FHI geanalyseerd en grafisch weergegeven. De figuren zijn zodanig vormgegeven en in het rapport toegelicht, dat de gebruiker eenvoudig met de resultaten kan omgaan.

Trendonderzoek
Ieder halfjaar vindt het trendonderzoek plaats. Het betreft hier een representatieve steekproef onder de leden naar de ontwikkeling van omzet en orderontvangst. Het trendonderzoek geeft een algemeen beeld van de ontwikkeling binnen de branche.

Productstatistieken
In een productstatistiek wordt de omzet op productniveau opgegeven aan een notaris. De getotaliseerde resultaten geven daardoor een gedetailleerd beeld van de omzetontwikkelingen van het desbetreffende cluster. Bij de opzet van een productstatistiek is het uitgangspunt dat de deelnemers gezamenlijk ten minste zeventig procent van de markt vertegenwoordigen. De deelnemers komen ieder halfjaar bijeen voor het bespreken van de resultaten. Dit is binnen deze clusters een extra netwerkmoment en gaat veelal samen met het uitnodigen van externe sprekers, die hun perspectief op de marktsituatie geven.

Gezamenlijke belangenbehartiging

 • Lobby en gezamenlijke belangenbehartiging
 • Informatieverstrekking op sociaal economische en juridisch gebied

Lobby en gezamenlijke belangenbehartiging
Algemene belangenbehartiging vindt voornamelijk plaats op federatief niveau. Dit gebeurt ten behoeve van sectoroverschrijdende activiteiten, zoals:

 • Onderwijs en arbeidsmarkt
 • Innovatie, overheid en wetenschap als markt
 • Aanbesteding en inkoopmarkt
 • Industriebeleid en concurrentiekracht
 • Sociale zaken en exportbevordering

Mede door de actieve bijdrage bij MKB-Nederland staan we nog sterker richting overheid. 

Informatieverstrekking op sociaal -economische en juridisch gebied
De leden worden geïnformeerd over ontwikkelingen op sociaal-economisch en juridisch gebied. Hierbij kan worden gedacht aan onderwerpen als algemene wetgeving, milieuzaken, ARBO- en CAO-beleid. De uitkomsten worden onder ander via het huisblad ‘Signalement’ gecommuniceerd.