Lid worden

Lidmaatschapsvoordelen

Als FHI-lid profiteert uw bedrijf onder andere van de volgende voordelen:

Collectieve marketing

 • deelname aan vakbeurzen World of Technology & Science en Electronics & Applications (E&A), events en congressen
 • deelname aan netwerkgroepen, cluster en platforms
 • marktonderzoek.

Tevens worden door de branches jaarlijks diverse events over aansprekende onderwerpen georganiseerd.
Klik hier voor een overzicht. Leden die als exposant deelnemen aan de vakbeurzen en events krijgen een aanzienlijke korting.

Gezamenlijke belangenbehartiging

 • op het gebied van beurs-, technologie- en sociaal beleid
 • op het gebied van regelgeving en arbeidsmarkt
 • op het gebied van inkoop- en leveringsvoorwaarden.

Tevens aangesloten bij MKB-Nederland om nog sterker te staan richting de overheid.

Voor veel onderwerpen die relevant zijn in de FHI belangenbehartiging geldt dat er ook FHI dienstverlening voor leden aan is gekoppeld. Zie daarom het overzicht van de onderwerpen zoals opgesomd in de Roadmap FHI 2019.

Individuele dienstverlening

 • gezamenlijke inkoop van diensten
 • juridische ondersteuning
 • informatieverstrekking
 • advisering en publiciteit

Voor meer informatie over de ledenvoordelen en individuele diensten: klik hier.

Contributie en Procedure

Speciale regeling voor starters een ZZP-ers

Een speciale regeling geldt voor (indien aantoonbaar):

 • ZZP-er: geen entreegeld, 50% contributie; geen stemrecht (‘contribuant’)
 • Starter: eerste lidmaatschapsjaar 50% contributie; entreegeld spreiden over twee of drie jaar. Een starter is een onderneming die korter dan 36 maanden voor de datum van de lidmaatschapsaanvraag voor eigen rekening en risico een onderneming is begonnen.

Deze regeling geldt uitsluitend voor ZZP-ers/starters die op uren x tarief diensten verkopen en/of produceren en waarvan vaststaat dat bestaande andere leden er belang aan hechten dat een dergelijke ZZP-er/starter lid wordt. Handelsfirma’s vallen hier buiten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over (lid worden van) FHI ontvangen dan kunt u dat opvragen per e-mail via info@fhi.nl of telefonisch via (033) 465 75 07.

Voor informatie per branche kunt u contact opnemen met:

Wasila El-Khattabi, Industriële Elektronica
Martin Hof, Gebouw Automatisering
Rachel Jonkman, Laboratorium Technologie
Linda Huber-van Essen, Medische Technologie
Ronald ten Boden, Industriële Automatisering

 

Opzegging lidmaatschap