Lid worden

Als FHI-lid profiteert uw bedrijf onder andere van de volgende voordelen:

 

Tarieven lidmaatschap

De tarieven voor het lidmaatschap 2022 gelden voor het lidmaatschap van de FHI branches Industriële Elektronica, Gebouw Automatisering, Industriële Automatisering, Laboratorium Technologie en Medische Technologie*. De contributie voor het lidmaatschap wordt vastgesteld op basis van het aantal medewerkers (fte) in loondienst van het lidbedrijf.

Voor 2022 zijn de volgende tarieven van toepassing:

Bedrijfsgrootte
(aantal FTE)
Jaarlijkse contributie Aanvullende branchebijdrage branche Medische Technologie* Bijdrage MKB-Nederland Entreegeld bij 1 jarig lidmaatschap
ZZP’er en starter  €   713,50  € 262,50  € 125,00  € 1.250,00
T/m 9 medewerkers  € 1.427,00  € 525,00  € 125,00  € 1.250,00
10 tot 25 medewerkers  € 1.702,00  € 610,00  € 125,00  € 1.250,00
Meer dan 25 medewerkers  € 1.995,00  € 710,00  € 125,00  € 1.250,00

Peildatum: 30 september van het voorafgaand boekjaar.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Voor zzp’ers, starters en het lidmaatschap van meerdere branches gelden afwijkende voorwaarden.

Een lidbedrijf kan gevraagd worden een accountantsverklaring te overleggen teneinde de juistheid van de opgave te verifiëren. Lidbedrijven zijn via FHI tevens automatisch lid van MKB-Nederland. De contributie voor MKB-Nederland wordt apart in rekening gebracht.

Een lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Wanneer een lid zich in de loop van het lidmaatschapsjaar aanmeldt, wordt de contributie naar rato berekend.

Indien er sprake is van een holding, dan geldt het lidmaatschap per separate werkmaatschappij. Het is niet mogelijk om als concern (holding met werkmaatschappijen) als één lid organisatie aan te sluiten bij een FHI-branche.

Entreegeld

Nieuwe leden betalen eenmalig entreegeld van € 1.250,- bij inschrijving. Een organisatie is geen entreegeld verschuldigd, indien het lidmaatschap wordt aangegaan voor een aaneengesloten periode van ten minste vier jaar.

Lidmaatschap MKB Nederland

Naast de bovenvermelde contributie wordt een lidbedrijf een contributie voor het lidmaatschap van MKB-Nederland apart in rekening gebracht. Deze bijdrage bedraagt € 125,00 (2022).

FHI is voor de belangenbehartiging van zijn leden continu in de weer. Daar hoort ook samenwerking bij met andere brancheorganisaties. FHI werkt nauw samen met MKB-Nederland, een organisatie die samen met tientallen brancheorganisaties constant in overleg is met Den Haag en Brussel. MKB-Nederland telt meer dan 170.000 leden en opereert met VNO-NCW.

Via het lidmaatschap van MKB-Nederland hebben FHI-leden invloed op onderwerpen als beleid t.a.v de coronacrisis, het Nederlandse industriebeleid, energietransitie, keurmerken (zoals het GOZ keurmerk) en nieuwe wetgeving. Ook thema’s als cyber security en innovatie worden door FHI en MKB-Nederland op de kaart gezet.

Bestuur

In het algemeen bestuur en het hoofdbestuur van MKB Nederland heeft FHI een positie, net als in diverse adviescommissies. Daarmee kan FHI de doelstellingen voor zijn branches behartigen. Meer informatie over MKB-Nederland kunt u op de website van de organisatie vinden.

Meer informatie over uw aanmelding, de jaarlijkse contributie en overige procedures kunt u hier vinden. In onderstaand formulier kunt u zich als FHI-lid aanmelden.