Lid worden

Lidmaatschapsvoordelen

Als FHI-lid profiteert uw bedrijf onder andere van de volgende voordelen:

Collectieve marketing

 • Door de branches worden er jaarlijks diverse events over aansprekende onderwerpen georganiseerd.
 • Leden die als exposant deelnemen aan de vakbeurzen en events krijgen een aanzienlijke korting.
 • Leden kunnen deelnemen aan netwerkgroepen, clusters en platforms.
 • Marktonderzoeken als reflectiemiddel.

Belangenbehartiging

 • op het gebied van beurs-, technologie- en sociaal beleid.
 • op het gebied van regelgeving en arbeidsmarkt.
 • op het gebied van inkoop- en leveringsvoorwaarden.
 • Aansluiting bij MKB-Nederland om sterker te staan richting de overheid.

Individuele dienstverlening

 • Gezamenlijke inkoop van diensten
 • Juridische ondersteuning
 • Informatieverstrekking
 • Advisering en publiciteit
 • FHI Digitale Service

Voor meer informatie over de ledenvoordelen en individuele diensten: klik hier. Voor veel onderwerpen die relevant zijn in de FHI belangenbehartiging geldt dat er ook FHI dienstverlening voor leden aan is gekoppeld. Zie daarom het overzicht van de onderwerpen zoals opgesomd in de Roadmap FHI 2019.

Procedure

Uw aanvraag wordt voorgelegd aan het branchebestuur. Indien er geen bezwaar tegen uw lidmaatschap wordt geuit, wordt uw onderneming ingeschreven in het ledenregister.

Entreegeld

Bij toetreding wordt, naast de jaarlijkse contributie en bijdrage voor het lidmaatschap MKB-Nederland eenmalig entreegeld in rekening gebracht. Het entreegeld bedraagt €1250,- exclusief btw. Wanneer u een lidmaatschap aangaat van minimaal vier jaar, zal het entreegeld niet in rekening worden gebracht. Indien het lidmaatschap voortijdig wordt beëindigd, dan machtigt ondergetekende FHI het entreegeld alsnog in rekening te brengen. Voor ZZP-ers wordt er geen entreegeld in rekening gebracht.

Speciale regeling ZZP-ers en starters

Een speciale regeling geldt voor (indien aantoonbaar):

ZZP-er: geen entreegeld, 50% contributie; geen stemrecht (‘contribuant’)
Starter: eerste lidmaatschapsjaar 50% contributie; entreegeld spreiden over twee of drie jaar. Een starter is een onderneming die korter dan 36 maanden voor de datum van de lidmaatschapsaanvraag voor eigen rekening en risico een onderneming is begonnen.

Deze regeling geldt uitsluitend voor ZZP-ers/starters die op uren x tarief diensten verkopen en/of produceren en waarvan vaststaat dat bestaande andere leden er belang aan hechten dat een dergelijke ZZP-er/starter lid wordt. Handelsfirma’s vallen hier buiten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over (lid worden van) FHI ontvangen dan kunt u dat opvragen per e-mail via info@fhi.nl of telefonisch via (033) 465 75 07.

Voor informatie per branche kunt u contact opnemen met:

Marc Berkouwer, Industriële Elektronica
Martin Hof, Gebouw Automatisering
Rachel van den Tweel, Laboratorium Technologie
Linda Huber-van Essen, Medische Technologie
Ronald ten Boden, Industriële Automatisering

 

Opzegging lidmaatschap