Missie

De brancheorganisatie Industriële Elektronica heeft als missie business te creëren voor de leden. Daartoe verricht de branche diverse activiteiten op het gebied van collectieve marketing, marktonderzoek, belangenbehartiging en informatieverstrekking.

Visie

Businesscreatie wordt geconcretiseerd door collectieve technologiemarketing, gezamenlijke belangenbehartiging en het versterken van de bestaande netwerken met de ambitie de export van de leden te bevorderen.

Onze leden leveren een wezenlijke bijdrage aan de maatschappelijke thema’s en technologische innovatie. Als brancheorganisatie behartigen wij de belangen en creëren wij samen met de leden collectieve activiteiten en diensten. Wij willen kennis delen en het gezicht van Nederland zijn op het gebied van industriële elektronica.

Value Chain

value_chain_groen