Werkgroep-/ clusterbijeenkomst Test & Measurement


UITNODIGING (voor FHI-leden)

Op dinsdag 15 september 2020 nodigen wij u graag uit om digitaal deel te nemen aan de bijeenkomst van het ‘Test & Measurement cluster’ georganiseerd door FHI, Industriële Elektronica.

Het doel van de werkgroep/ clusterbijeenkomsten is om samen met andere vakgenoten (leden van FHI) in een informele setting de marktontwikkelingen, de toekomst van de markt en de uitdagingen te bespreken. Denk aan vragen zoals: wat speelt er in de test & meet markt, waar lopen we tegenaan en hoe kunnen we dit oplossen, wat zijn de toekomst perspectieven en andere onderwerpen die ter tafel komen. De overleggen worden veelal gekoppeld aan een inspirerende spreker en bij fysieke bijeenkomsten is het netwerkmoment essentieel.

Programma:

13:30 – 13:45 uur  Ontvangst en voorstelronde aanwezigen

13:45 – 14:15 uur  Presentatie Marcel Dekker, MASER Engineering.

De vorming van nieuwe ESD test standaarden  door de ESD Association

14:15 – 14:35 uur  Introductie componenten cluster, missie en brainstorm over activiteiten

14:35 – 15:20 uur  Marktontwikkelingen bespreken en vervolgmeeting bepalen

  • Impact Covid-19
  • Welke marktontwikkelingen zien we?
  • Waar lopen we tegenaan?
  • Hoe spelen we in op deze marktontwikkelingen?
  • Welke toekomstige ontwikkelingen zien we aankomen?

15:20 uur                 Vragenronde

15:30 uur                 Einde

Wilt u als FHI-lid deelnemen aan deze bijeenkomst?

 

Tot 15 september!