Bijeenkomst cluster Test & Measurement


Op dinsdag 15 september 2020 nodigen wij u graag uit om digitaal deel te nemen aan de bijeenkomst voor het ‘Test & meetcluster’ van FHI.

In dit cluster bespreken leden van FHI, die actief zijn in Test & Measurement, in een informele setting de marktontwikkelingen, de toekomst van de markt en de uitdagingen. De overleggen worden veelal gekoppeld aan een inspirerende spreker en bij fysieke bijeenkomsten is het netwerkmoment essentieel.

Tijdens de cluster bijeenkomst ‘Test & Measurement’ dat online gehouden wordt op dinsdag 15 september 2020, zal Marcel Dekker, Reliability Test Engineer bij MASER Engineering u meenemen achter de schermen van het ontstaan van een nieuwe wereldstandaard op ESD test gebied. Tevens zal hij ingaan op de achtergrond en werking van de huidige en komende ESD test standaarden. Hoe komt zo’n standaard tot stand? Wat wordt de nieuwe meettechniek? Wat betekent dit voor u?

We nemen u tijdens deze online bijeenkomst mee in een interactieve brainstormsessie en delen met elkaar kennis en inzicht over de toekomstperspectieven van de test & meet markt.

Schrijf u hier in als FHI-lid  voor een kosteloos bezoek en praat met ons mee.

Het programma is als volgt:

13:30 uur – 13:45 uur    15 min Opening + bespreken missie en visie van het cluster

13:45 uur – 14:15 uur    30 min Presentatie Marcel Dekker: De vorming van nieuwe ESD test standaarden  door de ESD Association

14:15 uur – 14:35 uur    20 min Interactieve sessie met actuele vraagstukken

14:35 uur – 15:05 uur    30 min Marktontwikkelingen bespreken en vervolgmeeting bepalen

15:05 uur – 15:15 uur    10 min Samenvatting + afsluiting

 

Presentatie Marcel Dekker: De vorming van nieuwe ESD test standaarden door de ESD Association

Marcel Dekker

Reliability Test Engineer

MASER Engineering

Wilt u als FHI- lid deelnemen aan deze bijeenkomst? Kosteloos inschrijven kan hier.

Tot 15 september!