Checklist samenwerking R&D

Leidraad bij samenwerking in R&D-projecten tussen ondernemers en met kennisinstituten

Met verschillende partijen gezamenlijk onderzoek & ontwikkeling doen is niet eenvoudig. Met de beste bedoelingen gaat er vaak van alles mis na een hoopvolle start van samenwerking tussen bedrijven of met kennisinstituten. Op initiatief van FHI, federatie van technologiebranches is er een checklist ontwikkeld bedoeld als handleiding met als motto ‘Is er gedacht aan….?’. Aan de hand van een aantal voorvragen en verschillende mogelijke regelingen, afspraken en documenten kunnen samenwerkende partijen ieder voor zich en of gezamenlijk antwoorden formuleren in het belang van hun gezamenlijke project.

U kunt de Checklist R&D samenwerking hier downloaden.

Een papieren versie is opvraagbaar bij het FHI-bureau, 033 465 7507.