Gezond en veilig werken op het lab

Gezond en veilig werken op het lab

Door: FHI, federatie van technologiebranches

Met de start van de overheidscampagne “Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen” wordt op brede schaal aandacht gevraagd voor een onderwerp dat ook in hoge mate speelt binnen laboratoria. Op dinsdagochtend  2 oktober staat op de WoTS het seminar Veiligheid op het Lab op het programma. Tijdens dit seminar komen sprekers van o.a. DSM Resins & Functional Materials, TNO, Iris Advies en ISense it aan het woord over gezond en veilig werken. Zo vertelt Wim Grisnich van DSM over de ontwikkeling van een Veilige Werkwijze voor het werken met gevaarlijke stoffen in het lab. 

Laboratoria zijn verplicht om van iedere stof en ieder handeling met die stof een risicobeoordeling uit te voeren. Een schijnbaar onmogelijke opgave, gezien de enorme verscheidenheid aan stoffen in laboratoria. Gelukkig biedt de wetgever een drietal mogelijkheden om dit pragmatischer te benaderen. Twee hiervan zijn algemeen bekend en toegepast, namelijk schatten (bv. met Stoffenmanager) en meten, maar de praktijk leert dat het ook met deze aanpak soms vrijwel ondoenlijk is om alles te beoordelen. Toch is er nog een derde mogelijkheid die feitelijk de meest eenvoudige is en die wel volledig is, maar nog nauwelijks toegepast wordt en dat is de Veilige Werkwijze. Deze zorgt er door zijn eenvoud voor dat je je energie vooral kunt steken in risicobeheersing en zo min mogelijk in papierwerk. In deze lezing legt Wim Grisnich uit wat een Veilige Werkwijze is en hoe je als organisatie of branche tot een gevalideerde Veilige Werkwijze komt. Dit wordt gedaan aan de hand van een actuele casus.

Iris van 't Leven, Iris Advies gaat in op ISO 45001 als inspiratiebron voor gezond en veilig werken. ISO 45001 biedt een handvat om op gestructureerde wijze de Arbowetgeving te implementeren en bovenal proactief te kijken naar mogelijkheden om de arbeidsomstandigheden verder te verbeteren. De norm kent een dubbele plan-do-check-act-cyclus op strategisch niveau (doen we de goede dingen) en op operationeel niveau (doen we de dingen goed). Belangrijke speerpunten van de nieuwe ISO 45001 zijn focussen op de belangrijkste risico’s, betrekken van medewerkers, bewustwording van medewerkers en heldere begrijpelijke communicatie.

Risico-Inventarisatie en Evaluatie-instrument

Fenelab heeft samen met KMO een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)-instrument opgesteld, specifiek voor het werken in laboratoria. In laboratoria wordt door hoog opgeleide medewerkers gewerkt met gevaarlijke stoffen, biologische agentia en veel high-tech apparatuur met specifieke risico’s. De meeste RI&E-instrumenten vinden deze risico’s te specifiek en ingewikkeld. LabRisk is juist bedoeld voor deze situaties. Het digitale instrument betrekt medewerkers en leidinggevenden bij de uitvoering van de RI&E, en bij het oplossen van de actiepunten. Daarmee vergroot het instrument het draagvlak voor arbobeleid. Remco Visser van TNO vertelt u alle ins en outs.

Tijdens dit seminar wordt duidelijk waarom het zo belangrijk is om veilig te werken op het laboratorium en welke risico’s u tegen kunt komen. Het gehele programma kunt u op de website vinden.

Bent u geinteressseerd in dit onderwerp? Schrijf dan nu kosteloos in voor een bezoek aan de beurs en dit seminar.