Tenderservice

Leden van de branche Laboratorium technologie krijgen door deelname aan de FHI Tenderservice de beschikking over actuele aanbestedingen van laboratorium producten en diensten in de Benelux.

FHI laat hiervoor in de Europese aanbestedingsdatabase een selectie maken naar officieel aangemelde aanbestedingen binnen de Benelux. We selecteren overheidsaanbestedingen die gepubliceerd worden in de Europese database TED van Nederlandse, Belgische en Luxemburgse tenders op basis van een lijst met CPV codes. Dit zijn aanbestedingen met een waarde van minimaal €140.000 en die om die reden verplicht moeten worden gepubliceerd in deze Europese database TED.

De zoekcriteria zijn door deelnemers van het Tenderproject gezamenlijk opgesteld. Toezending geschiedt wekelijks per e-mail. De kosten voor deelname bedragen € 225,- excl. btw per jaar.

Voor een overzicht van de gehanteerde  zoekcriteria, zie: overzicht zoekcriteria. Aanvullingen op deze selectie zijn in overleg mogelijk.

Om gebruik te maken van de tenderservice kunt u hier het deelnameformulier  downloaden. Wij verzoeken u om dit formulier ingevuld en ondertekend te retourneren aan Wendy Debets, Wendy.Debets@fhi.nl