Tenderservice

Leden van de branche Laboratorium technologie krijgen door deelname aan het FHI Tenderproject de beschikking over interessante nieuwe aanbestedingen die medische en laboratoriumproducten van aanbestedende diensten in Europa omvatten.

FHI laat hiervoor in de Europese aanbestedingsdatabase een selectie maken naar officieel aangemelde aanbestedingen binnen de Benelux. De zoekcriteria zijn door deelnemers van het Tenderproject gezamenlijk opgesteld. Toezending geschiedt wekelijks per e-mail. De kosten voor deelname bedragen € 225,- excl. btw per jaar

Voor een overzicht van de gehanteerde  zoekcriteria, zie: overzicht zoekcriteria. Aanvullingen op deze selectie zijn in overleg mogelijk.

Om gebruik te maken van de tenderservice kunt u hier het deelnameformulier  downloaden. Wij verzoeken u om dit formulier ingevuld en ondertekend te retourneren aan Wendy Debets, Wendy.Debets@fhi.nl