Aansprakelijkheid en juridische positie van de directeur (vol)

Deze workshop is volgeboekt. U kunt een mail sturen aan Bente Meijer zodat u op de wachtlijst komt voor een herhaling van deze workshop.

Aansprakelijkheid en juridische positie van de directeur

De statutair bestuurder (of directeur) van een onderneming bekleedt een bijzondere positie. Hij voert het beleid, heeft de dagelijkse leiding van de vennootschap en neemt daartoe dagelijks belangrijke beslissingen op onder meer financieel, commercieel, juridisch en organisatorisch vlak.

De directeur heeft als zodanig een grote verantwoordelijkheid naar de vennootschap zelf maar ook naar bijvoorbeeld klanten en toeleveranciers, aandeelhouders, medewerkers, belastingdienst, maatschappij (milieu), etc.

En waar gehakt wordt vallen spaanders. De directeur zal daarvoor doorgaans niet persoonlijk verantwoordelijk zijn. Onder bepaalde omstandigheden kan het daartoe echter wel leiden met mogelijk claims op zijn privévermogen tot gevolg, ook wanneer daar nog een holding tussen zit.

Aan de hand van duidelijke praktijkvoorbeelden gaat advocaat Frank Meijers in op de rol van de directeur, zijn verantwoordelijkheden en de daarmee verband houdende aansprakelijkheidsrisico’s.

Tijdens deze workshop krijgt u als directeur alle informatie betreffende uw functie om deze naar behoren te kunnen uitoefenen. Met name gaat Frank Meijers in op de verhouding van de directeur ten opzichte van alle stakeholders en maakt hij duidelijk welke wettelijke verplichtingen u als directeur hebt.

Tenslotte komt een aantal (doorgaans onderbelichte) zaken aan de orde, dat binnen elke onderneming en bij elk rechtsverhouding met stakeholders goed geregeld moet zijn en waarvoor u als directeur (eind-) verantwoordelijk bent.  Daarbij kunt u denken aan bevoegdheden, formele besluitvorming, de rol van de aandeelhouder, toezichthouder en de ALV, procuratie, contracteren, handelsovereenkomsten, joint ventures, internationale relaties, verkoop van de onderneming, financiering en persoonlijke borgstelling.

Deze workshop sluit aan bij de eerder door FHI in samenwerking met Frank Meijers georganiseerde workshops: Bestuurdersaansprakelijkheid, Contracteren en algemene voorwaarden, Agentuur- en distributieovereenkomsten, Aanbestedingsrecht, IP-overeenkomsten en serviceovereenkomsten.

Deze workshop is ook goed te volgen wanneer u de hiervoor genoemde workshops niet gevolgd hebt.

 

Doelgroep

Deze workshop is speciaal gericht op directeuren (statutair bestuurders B.V./N.V., directeur-grootaandeelhouders (DGA’s), managers, CEO’s en beleidsbepalers, van ondernemingen in de technologiebranches.

 

Datum, plaats en locatie

Donderdag 5 april 2018 bij FHI in Leusden.

 

Kosten

De kosten bedragen € 149,- exclusief btw per persoon voor leden van FHI of MinacNed; voor niet-leden € 299,- exclusief btw per persoon.

 

Programma

12.30 uur Ontvangst met lunch

13.00 uur De directeur en zijn onderneming

14.15 uur Pauze

14.30 uur Bedrijfsprocessen nader bekeken

15.45 uur Pauze

16.00 uur Onderbelichte maar cruciale aspecten bij bedrijfsvoering

17.00 uur Afsluitende borrel

 

Onderwerpen

  • Aansprakelijkheidsrisico’s
  • Wettelijke verplichtingen
  • Rechtsverhoudingen
  • (Eind-)verantwoordelijkheid
  • Bevoegdheden
  • Delegatie van bevoegdheden
  • Financiering
  • Overeenkomsten en contracten
  • Juridische besluitvorming
  • Agentuur en distributie

 

Spreker

Frank MeijersFrank Meijers
Advocaat Flexadvocaten
(020) 820 26 23
meijers@flexadvocaten.nl
Frank Meijers werkte de eerst tien jaar in de industrie als ingenieur
in de productieautomatisering en dreef daarna zo´n tien jaar diverse ondernemingen in de instrumentatie- en telemetriebranche. Frank besloot in 2008 om advocaat te worden en combineert nu zijn kennis als techneut, ondernemer en probleemoplosser. Frank is als geen andere advocaat in staat om met de ondernemer mee te denken. Weet waar de ondernemer buikpijn van krijgt, handelt pragmatisch, doortastend en met maar één doel voor ogen: probleem oplossen en doorgaan!

 

Organisatie

FHI, federatie van technologiebranches

Andreas Meijer, Bente Meijer, Leonie van der Smeede

T: (033) 465 75 07 | W: www.fhi.nl | E: b.meijer@fhi.nl