Clusters

Onder de branches binnen FHI vallen clusters waarin bedrijven met gelijksoortige productenprogramma’s participeren. Clusters zijn opgezet vanwege de behoefte aan gedetailleerde marktinformatie, onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring en gezamenlijke profilering van specialismen in de markt. Hieronder kun je alle clusters vinden die onder FHI, federatie van technologiebranches, vallen.

Industriële Elektronica

Gebouw Automatisering

 • Zorggebouwen
  • Care
  • Cure
 • Overheid
 • Industrie en semi-industrie
 • Onderwijs
 • Smart Labs
 • Datacenters
 • Cultuurgebouwen
 • Utiliteitsgebouwen
 • Bank en verzekeringswezen

Industriële Automatisering

Laboratorium Technologie