Interactie tussen branches

FHI-netwerkbijeenkomsten

Interactie tussen branches

Door het aanbieden van activiteiten tussen de branches wordt leden meerwaarde van het lidmaatschap geboden. Wij brengen bedrijven uit verschillende FHI-branches bij elkaar en stimuleren de samenwerking. Zo ontstaan er nieuwe netwerken, nieuwe kansen en wordt de verzuiling doorbroken.

 

Interactie tussen branches
Internet of Things 12 juni 2018
Internet of things

Met enige regelmaat brengen we groepen FHI leden met elkaar in contact over uiteenlopende onderwerpen. Zo hebben we op 12 juni 2018 een bijeenkomst gehouden rond het thema ‘Internet of Things’ waarbij leden van de branche Gebouw automatisering en Industriële elektronica deelnamen. De bijeenkomst werd zeer positief ervaren, het was interessant te zien hoe de ervaringen in verschillende branches zijn en hoe besluitvorming daar gaat en er zijn verschillende contacten gelegd.

 

 

Voedingsmiddelen 31 oktober 2018
Voedingsmiddelenindustrie

Op 31 oktober 2018, staat gaat het over de voedingsmiddelenindustrie. Leden van LT, IA en MinacNed zijn van harte welkom om te praten over de trends en ontwikkelingen binnen deze industrie. Sebastiaan Schreijen  van de Rabobank heeft als Consumer Foods analist binnen een wereldwijd research team van 90 analisten een duidelijk beeld van de trends in zowel consumentengedrag als in de voedingsindustrie en weet hij dit te vertalen in de kansen en bedreigingen voor de toeleverende industrie. Erik Bos, ICT Manager, Quality Assurance in Agrofood van Qlip vertelt zijn verhaal hoe Qlip inspeelt op de huidige ontwikkelingen binnen de voedingsmiddelenindustrie.

 

 

Energietransitie 19 december 2018
Energietransitie

Duurzaamheid is niet alleen een actueel onderwerp in de landelijke media, er ontstaan nogal wat technische kansen door de gewenste energietransitie. Tegelijkertijd is het een breed onderwerp: stabiliteit van de elektrische netwerken, de mogelijke waterstofeconomie, vermindering van de gasproductie, nieuwe bronnen die ook weer impact op het net hebben, standaarden en zo zijn er nog wat thema’s te noemen. Op 19 december is een bijeenkomst, om vast te stellen welke aanvullingen leden kunnen hebben op zowel technisch als organisatorisch vlak, om met elkaar te voldoen aan de nieuwe marktvragen in de energietransitie.

 

 

Data science 26 juni 2019
Data science

FHI organiseert voor leden uit alle branches een bijeenkomst om onderling te leren en elkaar aan te vullen met als thema data science. We brengen hiermee bedrijven bijeen die zich bezig houden met het analyseren en interpreteren van grote hoeveelheden data. We kijken naar verschillende manieren om te verzamelen maar ook naar verschillende toepassingen met data.

 

 


Ga naar de agenda voor een overzicht van al onze activiteiten.

Wilt u ook aanwezig zijn bij deze of een andere netwerkbijeenkomst Interactie tussen branches? Wilt u een businesscase voorleggen die interessant is voor bedrijven uit verschillende branches?
Neem dan contact op via onderstaand formulier.

Input voor Interactie tussen Branches

Heeft u input voor Interactie tussen branches of opmerkingen over de laatste editie van Interactie tussen branches? Hier kunt u deze informatie doorgeven.
  • Vul hier uw bericht in.