Interactie tussen branches

Door het aanbieden van activiteiten tussen de branches wordt aan FHI-leden meerwaarde geboden. Interactie tussen de branches is een van deze activiteiten. Wij brengen bedrijven uit verschillende FHI-branches bij elkaar en stimuleren de samenwerking. Zo ontstaan er nieuwe netwerken, meer kansen en wordt de verzuiling doorbroken.

Hieronder kunt u een overzicht vinden van een aantal bijeenkomsten onder de noemer Interactie tussen de branches.

 

Duurzame Warmte

Op vrijdag 14 februari 2020 vond van 10.00 – 13.00 uur een bijeenkomst over duurzame warmte plaats met sprekers van AVR, de Dutch Data center Association en D66. De bijeenkomst was bij FHI (Leusderend 12 in Leusden) en wij hielden rekening met ca. twintig aanwezigen. Praktijkvoorbeelden van AVR en de DDA kwamen aan de orde, om de mogelijkheden van duurzame warmte goed te bespreken. Bij AVR functioneert het al decennia dat warmte teruggeven kan worden aan energiedistributie. Voor datacenters is dit een nadrukkelijke wens. Matthijs Sienot (D66) heeft het politieke perspectief rond duurzame warmte besproken. Meer details? lees hier verder.

 

Interactie tussen branches
Internet of Things 12 juni 2018
Internet of things

Met enige regelmaat brengen we groepen FHI-leden met elkaar in contact over uiteenlopende onderwerpen. Zo hebben we op 12 juni 2018 een bijeenkomst gehouden rond het thema ‘Internet of Things’, waaraan leden van de branche Gebouw Automatisering en Industriële Elektronica deelnamen. De bijeenkomst werd zeer positief ervaren, het was interessant te zien hoe de ervaringen in verschillende branches zijn en hoe besluitvorming daar gaat. Er zijn verschillende contacten gelegd. Lees ook het verslag.

 

Voedingsmiddelen 31 oktober 2018
Voedingsmiddelenindustrie

Op 31 oktober 2018 ging het over de voedingsmiddelenindustrie. Leden van LT, IA en MinacNed zijn van harte welkom om te praten over de trends en ontwikkelingen binnen deze industrie. Sebastiaan Schreijen van de Rabobank heeft als Consumer Foods analist binnen een wereldwijd research team van 90 analisten een duidelijk beeld van de trends in zowel consumentengedrag als in de voedingsindustrie en weet hij dit te vertalen in de kansen en bedreigingen voor de toeleverende industrie. Erik Bos, ICT Manager, Quality Assurance in Agrofood van Qlip vertelt zijn verhaal hoe Qlip inspeelt op de huidige ontwikkelingen binnen de voedingsmiddelenindustrie. Lees ook het verslag.

 

Energietransitie 19 december 2018
Energietransitie

Duurzaamheid is niet alleen een actueel onderwerp in de landelijke media, er ontstaan nogal wat technische kansen door de gewenste energietransitie. Tegelijkertijd is het een breed onderwerp: stabiliteit van de elektrische netwerken, de mogelijke waterstofeconomie, vermindering van de gasproductie, nieuwe bronnen die ook weer impact op het net hebben, standaarden en zo zijn er nog wat thema’s te noemen.  Lees ook het verslag.

 

Data science 26 juni 2019
Data science

FHI organiseert voor leden uit alle branches een bijeenkomst om onderling te leren en elkaar aan te vullen met als thema data science. We brengen hiermee bedrijven bijeen die zich bezig houden met het analyseren en interpreteren van grote hoeveelheden data. Tijdens het event kijken we naar verschillende manieren om te verzamelen maar ook naar verschillende toepassingen met data.

 


Ga naar de agenda voor een overzicht van alle activiteiten van Interactie tussen de branches.

Wilt u ook aanwezig zijn bij deze of een andere netwerkbijeenkomst Interactie tussen branches? Wilt u een businesscase voorleggen die interessant is voor bedrijven uit verschillende branches?
Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.