Interactie tussen branches

FHI-netwerkbijeenkomsten

Interactie tussen branches

Interactie tussen branches
ITB 12 juni 2018

Door het aanbieden van activiteiten tussen de branches wordt leden meerwaarde van het lidmaatschap geboden. Wij brengen bedrijven uit verschillende FHI-branches bij elkaar en stimuleren de samenwerking. Zo ontstaan er nieuwe netwerken, nieuwe kansen en wordt de verzuiling doorbroken.

 

Met enige regelmaat brengen we groepen FHI leden met elkaar in contact over uiteenlopende onderwerpen. Zo hebben we op 12 juni 2018 een bijeenkomst gehouden rond het thema ‘Internet of Things’ waarbij leden van de branche Gebouw automatisering en Industriële elektronica deelnamen. De bijeenkomst werd zeer positief ervaren, het was interessant te zien hoe de ervaringen in verschillende branches zijn en hoe besluitvorming daar gaat en er zijn verschillende contacten gelegd.

 

Op 31 oktober 2018, staat de volgende vraag centraal:

“Hoe staat de voedingsmarkt ervoor?” De sector food is weinig conjunctuurgevoelig en profiteert daardoor maar beperkt van de aantrekkelijke economie. Groei zit vooral in interessante nichemarkten en export. Maar hoe zit dat eigenlijk voor lidbedrijven van de branche Industriële automatisering en Laboratorium technologie? We hebben twee sprekers uitgenodigd die hun licht laten schijnen op dit thema vanuit verschillende invalshoeken. De eerste spreker is Sebastiaan Schreijen, werkzaam bij de Rabobank die als analist een duidelijk beeld kan schetsen over de huidige en toekomstige ontwikkelingen. De tweede spreker is Erik Bos, ICT-manager van Qlip (kwaliteitsborging in de zuivelindustrie). Erik vertelt zijn verhaal hoe hij inspeelt op de huidige ontwikkelingen binnen de voedingsmiddelenindustrie waarin hij een koppeling legt tussen Laboratorium technologie en Industriële automatisering. Verder grijpen we de kans aan om aanwezigen aan het woord te laten en elkaar te ontmoeten.
Ga naar de agenda voor aanvullende inform
atie.

Wilt u ook aanwezig zijn bij deze of een andere netwerkbijeenkomst Interactie tussen branches? Wilt u een businesscase voorleggen die interessant is voor bedrijven uit verschillende branches?
Neem dan contact op met Leonie van der Smeede of vul onderstaand formulier in.

Input voor Interactie tussen Branches

Heeft u input voor Interactie tussen branches of opmerkingen over de laatste editie van Interactie tussen branches? Hier kunt u deze informatie doorgeven.
  • Vul hier uw bericht in.