Activiteitenvelden

Collectieve marketing

FHI pretendeert het complete aanbod van technologieproducten en -diensten te bundelen zoals die zijn gedefinieerd binnen de vijf aangesloten branches. Sinds de oprichting van de vereniging in 1956, toen onder de naam Het Instrument, vult de vereniging de behoefte van de lidbedrijven in door collectieve marketingactiviteiten.

Individuele dienstverlening

De vereniging stelt voor haar leden individuele diensten beschikbaar, op non-profitbasis. Daartoe is exclusieve branchespecifieke expertise beschikbaar binnen FHI. Daarnaast is voordeel te behalen op basis van de gezamenlijke aanpak en het contactennetwerk van FHI.

Belangenbehartiging

FHI en de aangesloten brancheorganisaties vormen gezamenlijk een machtsfactor die wordt aangewend om de belangen van de aangesloten leden te behartigen bij overheden, politiek en bij allerlei maatschappelijke groeperingen. Deze belangenbehartiging verloopt veelal via lobbycircuits, meer en minder formeel.