Bezoek aan Green Village in Delft


Als branche Gebouwautomatisering brengen wij op donderdag 14 december een bezoek aan The Green Village in Delft.

The Green Village

Een duurzame toekomst vraagt om innovatieve ideeën en nieuwe bruikbare methoden en technieken. Op The Green Village onderzoeken, experimenteren, valideren en demonstreren kennis- en onderwijsinstellingen, ondernemingen, overheden én burgers hun duurzame innovaties. The Green Village is een regelluw “openlucht-laboratorium” op TU Delft Campus met een focus op de gebouwde omgeving waar getest kan worden op wijk-, straat- en gebouwniveau. Met toegang tot het innovatie-ecosysteem van de TU Delft ligt de wetenschap letterlijk om de hoek. Er wordt gewoond, gewerkt en geleerd.

We krijgen een rondleiding en horen meer over de missie en visie van The Green Village.

Brains 4 Buildings

Dit multi-stakeholder programma wordt geleid door en zit gevestigd in de TU Delft. Als FHI Gebouwautomatisering zijn wij partner van Brains 4 Buildings.
Ze werken samen aan betaalbare software om gebouwen slimmer te maken.

Tijdens deze bijeenkomst geeft Brians 4 Buildings terugkoppeling over de onderzoeken en behaalde resultaten.

Voorlopig programma:

  • 13:30: Ontvangt
  • 14:00 Drie/vier korte presentaties
    • 14.00u – 14.20uTim Jonathan (projectmanager The Green Village)
    • 14.25u – 14.45u Jan Knijnenburg (PRIVA) )
    • 14.45u – 15.10u Laure Itard (scientific coördinator Brains4Buildings project)
  • 15:15 Rondleiding op The Green Village
  • 16:00 Borrelen

Tim Jonathan Op de campus van de TU Delft bevindt zicht The Green Village, fieldlab voor duurzame innovatie in de gebouwde omgeving. Op The Green Village is afgelopen jaren het Co-Creation Centre gebouwd; een evenementenlocatie die in het teken staat van onderzoek. Een van die onderzoeken, Converge, gaat over het passief klimatiseren van gebouwen. Deze passieve klimatisering wordt mogelijk gemaakt door naast allerlei verschillende (passieve) maatregelen als isolatie, overstekken, zonwering, te openen ramen, Phase Changing Materials, warmteterugwinning en een warmtepomp ook gebruik te maken van sensoren en slimme (voorspellende) regeltechniek. Dit alles draagt bij aan een super efficient en comfortabel gebouw. Van alle gebouwen op de TU Delft campus verbruiken alleen de parkeergarages minder energie per vierkante meter.

Jan Knijnenburg van Priva zal wat vertellen over het intelligente gebouwbeheersysteem van het Cocreation Centre waaraan Priva werkt.

Laure Itard is wetenschappelijk coördinator van het project Brains for Building’s Energy Systems (B4B). Dit project is gericht op het ontwikkelen van methoden om big data van slimme meters, gebouwbeheersystemen en het internet der dingen te benutten om het energieverbruik te verminderen, het comfort te verhogen, flexibel in te spelen op gebruikersgedrag en lokale vraag en aanbod van energie, en te besparen op onderhoudskosten van installaties. Laure zal de belangrijkste bevindingen van het project tot nu toe presenteren en vertellen hoe we in dit project samenwerken met marktpartijen.