Data science – Interactie tussen branches


Voor klanten uit leden van de FHI branches biedt data science grote kansen in hun markt of bedrijfsprocessen. De data uit de sensoren, instrumenten of andere apparaten is core business voor een groot deel van FHI-leden. Door communicatie, analyses en besturing wordt de data steeds slimmer ingezet, wat kan leiden tot betere efficiency en effectiviteit bij de klanten.

Deze actuele kansen hebben diverse namen zoals IoT, Big Data, Industry 4.0, Smart Industry, deep learning, machine learning, Articial Intelligence, M2M communicatie, predictive maintenance, et cetera. Wij hebben het nu samengevat onder de term data science.

FHI organiseert voor leden uit alle branches een bijeenkomst om onderling te leren en elkaar aan te vullen. De verschillende aanpak bij leden kan behulpzaam zijn in uw bedrijfsvoering.

Doel: Bijeenbrengen van bedrijven die zich bezig houden met het analyseren en interpreteren van grote hoeveelheden data. Dat wordt gedaan om waardevolle informatie aan hun klanten te bieden.

Doelgroep: Deze bijeenkomst staat open voor alle FHI-leden.

Introductie

We trappen af met een illustrerend verhaal van Daan Kolkman over waarde creëren met data science. Hierna volgt een inspirerend verhaal van André Dekker, hoogleraar Clinical Data Science bij de Universiteit Maastricht. André Dekker is een van de initiatiefnemers van Health-RI. Zijn streven is dat alle zorgdata beschikbaar komt voor onderzoeken in de medische wereld. Na de presentaties gaan we in dialoog met alle aanwezigen. We kijken naar hoe data science gerealiseerd wordt bij onze leden, welke toepassingen er worden gemaakt, welke verbeteringen hierdoor plaatsvinden en wat de aanwezigen van elkaar kunnen leren.

Vragen die centraal staan:

  1. Hoe wordt de data science gerealiseerd?
  2. Welke toepassingen worden gemaakt? Wat doet u?
  3. Welke verbeteringen worden dan gerealiseerd?
  4. Wat kunnen leden onderling van elkaar leren?

Programma

13:30 Ontvangst
14:00 Daan Kolkman van JADS MKB Datalab: Waarde creëren met data
14:45 Pauze
15:00 André Dekker, hoogleraar Clinical Data bij de Universiteit van Maastricht: Health-RI
15:45 Pauze
16:00 Discussie rond de vier vragen met de aanwezigen en nadruk op punt vier.
16:45 Borrel

Over de sprekers

Daan Kolkman – Waarde creëren met data

Daan Kolkman van het JADS MKB Datalab is onderzoeker, maar gebruikt zijn kennis ook organisaties te helpen op gebied van data. Waar liggen de kansen en uitdagingen bij het inzetten van gegevens? Hoe kan je een start maken met het verzamelen en analyseren van data? Tijdens deze sessie vertelt Daan aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden hoe je slim waarde kan creëren met data. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het voorspellen van omzet of monitoren van bedrijfsprocessen. Bepaal waar jouw organisatie staat en ontdek waar de mogelijkheden liggen om data voor jou te laten werken.

 

Andre Dekker – Health-RI

André Dekker, hoogleraar Clinical Data Science bij de Universiteit Maastricht is een van de initiatiefnemers van Health-RI. Zijn streven is dat alle zorgdata beschikbaar komt voor onderzoek. In het onderzoek probeert André Dekker met machine learning van data te leren. Onderzoekers missen vaak het overzicht waardoor databronnen te weinig gebruikt worden. Health-RI wil daar verandering in aanbrengen door een betere data-infrastructuur. Na de introductie gaan we in dialoog met alle aanwezigen. We kijken naar hoe data science gerealiseerd wordt bij onze leden, welke toepassingen er worden gemaakt, welke verbeteringen hierdoor plaatsvinden en wat de aanwezigen van elkaar kunnen leren.

Aanwezige organisaties:

Pedak MeettechniekInfors Benelux BVWatersAdvantechElectro-WattLeertouwerRittal BVCroonwolter&DrosFestoSalland ElectronicsVedotecFuqonDual InventiveDeltaEssityAtos MedicalFysiconCanon Medical Systems Europe B.V.