FHI-bijeenkomst: Hoe laten we samen het technisch beroepsonderwijs beter aansluiten op de beroepspraktijk?


 

FHI organiseert: 

Bijeenkomst: Hoe laten we samen het technisch beroepsonderwijs beter aansluiten op de beroepspraktijk?

Wanneer: 

Woensdag 28 juni 2023
van 09.00 tot 12.30 uur

Locatie: 

FHI, Leusderend 12, 3932 RC Leusden

 


De behoefte aan technici wordt groter en groter. Gezien de grote uitdagingen in zowel de techniek als in de maatschappij blijft de vraag naar technisch talent alleen maar groeien. Technologie zelf biedt natuurlijk ook mogelijkheden. Daarvoor zal er meer dan ooit goed samengewerkt moeten worden tussen opleidingen en bedrijven, om de hoge verwachtingen waar te kunnen maken.
Kortetermijndoelen voor stageplekken, nieuwe medewerkers of een project zijn nog steeds interessante opties, maar met een intensievere band tussen bedrijven en opleidingen kunnen ook juist kansen voor de langere termijn gepakt worden. De komende decennia hebben die partijen elkaar dus nodig. Dat vraagt om een integrale samenwerking. FHI organiseert daarom een bijeenkomst met leden en opleidingsinstituten. De sprekers leggen tijdens de bijeenkomst de nadruk op hun intensieve betrokkenheid bij de samenwerking tussen bedrijven en opleidingen.
Het doel van deze bijeenkomst op woensdagochtend 28 juni 2023 bij FHI is om van korte termijn-behoeftes naar een op de lange termijn geïntegreerde samenwerking te komen.

Via onderstaande aanmeldknop kun je je (kosteloos) aanmelden voor deze bijeenkomst.

 


 

 


Programma

9.00 – 9.30 uur ontvangst

9.30 – 11.00 uur vier sprekers die hun huidige aanpak tonen

  • William Baars van CN Rood gaat in op de samenwerking met diverse opleidingen. Er worden gastlessen en begeleiding aan scholieren geboden bij het Noorderpoort College. Het bedrijf is daarnaast betrokken bij de Hogeschool van Amsterdam, TU Delft en STC met apparatuur, technische ondersteuning of het aanbieden van een testruimte.
  • De opleiding Engineering van de Hogeschool van Amsterdam werkt op een moderne manier in communities. Daardoor vullen kwaliteiten van onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven elkaar aan. In dit verhaal wordt getoond hoe dit in de praktijk werkt rond Smart Systems. Voor engineers, opleidingen en bedrijven wordt het duidelijk dat samenwerking anders kan.
  • Vanuit het onderzoekscentrum werkt de Hogeschool Leiden samen met circa 100 partners en vijf van die bedrijven zijn kernpartners. De projecten hebben impact op het onderwijs, passen bij hoofdlijnen van samenwerkingstrajecten en zorgen voor praktische innovaties.
  • Vanuit de branche Industriële Automatisering en de vereniging PI-Nederland werken bedrijven intensief samen met Avans Hogeschool. In deze presentatie wordt de praktische aanpak getoond: wie zijn de betrokken bedrijven, wat doen zij in de samenwerking, hoe doen zij dat en wat zijn de resultaten? John van Leeuwen van Weidmüller licht alles toe

11.00 – 11.30 uur pauze

11.30 – 12.30 uur discussie met alle aanwezigen


Hoe inspireren deze voorbeelden de andere aanwezigen en hoe werkt het bij bedrijven en opleidingen in de zaal? Loopt het goed of heeft de samenwerking een horizon van een half jaar? Wat hebben de aanwezigen nodig en wat moet er dus gebeuren?

Het voorstel dat geopperd wordt is een geïntegreerde aanpak van twee tot vier jaar. Net zoals een student vier jaar bij een opleiding diverse ervaringen opdoet en kwaliteiten aanleert, zo kan het beroep ook twee tot vier jaar bij een opleiding betrokken worden: Dus over enkele jaren een rol te vervullen in afstuderen, stages, opdrachten voor studentengroepen, projecten, vakken, commissies, bedrijfsbezoeken en gastlessen. Een planning tussen bedrijf en opleiding in een natuurlijke relatie.

 

Routebeschrijving

Een routebeschrijving naar FHI kun je hier vinden.