Effectief contracteren in onzekere tijden


Over het sluiten van overeenkomsten, leverings- en inkoopvoorwaarden, in de context van langere levertermijnen en gestegen inkoopprijzen


Donderdag 23 februari 2023, 12.30 – 17.00 uur

(start 12.30 uur met lunch en afronden om 17.00 uur met een netwerkborrel)

Locatie: FHI, Leusderend 12 in Leusden


Lange levertijden en/of hogere inkoop-/kostprijzen. De schaarste in de markt is, in combinatie met een tekort aan mensen om het werk uit te voeren, van grote invloed op het sluiten en uitvoeren of aanpassen van contracten. Veel bedrijven binnen de technologiebranches hebben hier mee te maken. Hoe ga je daar bedrijfseconomische én juridisch het beste mee om? In deze praktisch ingestoken workshop kijken we naar de juridische positie en mogelijkheden van jou als leverancier bij ‘business-to-business’ contracten waar langere levertijden en stijgende inkoopprijzen spelen.

Veel sectoren worden vanwege één of meerdere crises geplaagd door leveringsproblemen en/of hogere inkoop- en kostprijzen. Dergelijke signalen hebben we ook uit onze ledenkring vernomen en grote kans dat jij hier ook mee te maken hebt. Van een terugkeer naar ‘business as usual’ op korte termijn lijkt geen sprake. Het is daarom als ondernemer van groot belang je op de hoogte te stellen van jouw juridische positie bij het sluiten en wijzigen van commerciële contracten.

Over de totstandkoming, uitvoering, aanpassing en beëindiging van contracten in het licht van leveringsproblemen en gestegen inkoop- en kostprijzen

Na de workshop ben je in staat jouw positie voor en na het sluiten van een overeenkomst goed te bepalen. Je weet hoe je vragen kunt beantwoorden van klanten als: ‘Kan ik als leverancier eenzijdig een prijsverhoging doorvoeren?, Welke risico’s loop ik als ik niet tijdig kan leveren?, Wat te doen als mijn klant mij niet tijdig kan betalen? En hoe kan ik in contracten anticiperen op leveringsproblemen en prijsstijgingen?

De workshop is zo opgezet dat deelnemers ruimschoots de gelegenheid hebben tot het stellen van vragen.

Doelgroep

Bedoeld voor directeuren, medewerkers verkoop en inkoop, en iedereen die in de praktijk te maken heeft met het sluiten van overeenkomsten en algemene voorwaarden.

Datum, plaats en locatie

Donderdag 23 februari van 12.30 tot 17.00 uur bij FHI in Leusden.

Aanmelden en kosten

Aanmelden kan via de aanmeldknop bovenaan deze pagina. De deelnamekosten per persoon voor bij FHI aangesloten bedrijven bedragen € 199,-, exclusief btw. Indien jouw organisatiegeen lid is van FHI, dan bedragen de deelnamekosten € 349,- exclusief btw per persoon.

De vermelde deelnamekosten zijn inclusief koffie/thee/fris/lunch/netwerkborrel.
Annulering geeft geen recht op creditering van kosten, wel kan een vervangende deelnemer worden aangemeld.

Programma

12.30 uur Inloop en lunch
13.00 uur Onderlinge kennismaking
13.30 uur Totstandkoming, nakoming en beëindiging van de overeenkomst
14.30 uur Pauze
14.45 uur Omgaan met leveringsproblemen, gestegen inkoop- en kostprijzen
15.45 uur Discussie, en vragen
17.00 uur Afsluitende borrel

Tijdens de workshop is voldoende tijd om vragen te stellen over de besproken onderwerpen en om ervaringen uit te wisselen. Heb je specifieke vragen waarop je graag een antwoord wilt, dan ontvangen wij die graag per e-mail op marina@fhi.nl, uiterlijk een week voor de workshop.

Onderwerpen:

Totstandkoming, nakoming en beëindiging van de overeenkomst

 • De koopovereenkomst: kaders
 • (Vrijblijvend) aanbod en aanvaarding
 • Intrekken aanbod/wijzigen overeenkomst
 • Verzuim, ingebrekestelling, herinneringen
 • Aansprakelijkheid en schade

Omgaan met leveringsproblemen, gestegen inkoop- en kostprijzen

 • De (on)mogelijkheden van het (tussentijds) wijzigen van overeenkomsten en algemene voorwaarden
 • (FHI) algemene leveringsvoorwaarden
 • (FHI) prijswijzigingsbeding
 • Overmacht
 • (Fatale) levertermijnen
 • Contracteren in een keten (zoals distributie) – back-to-back contracten
 • Onvoorziene omstandigheden
 • Aanneming van werk
 • Ervaringsuitwisseling en vragen

Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking met Sander Pieroelie van Vestius Advocaten verbonden aan FHI Advies. Sander is contractenrechtadvocaat met een ruime ervaring op het gebied van commerciële contracten.

Spreker

Sander Pieroelie
FHI Advies -Vestius Advocaten

T: 06 222 878 65
E: s.pieroelie@vestius.com
W: Vestius Advocaten

 

FHI Advies/Vestius

Met FHI Advies biedt FHI haar leden advies met betrekking tot allerlei ondernemersvraagstukken, waaronder ook juridisch advies. Vestius Advocaten is gespecialiseerd in het arbeids-, contracten- en ondernemingsrecht.