De statutair bestuurder (of directeur) van een onderneming bekleedt een bijzondere positie. Hij voert het beleid, heeft de dagelijkse leiding van de vennootschap en neemt daartoe dagelijks belangrijke beslissingen op onder meer financieel, commercieel, juridisch en organisatorisch vlak.
De directeur heeft als zodanig een grote verantwoordelijkheid naar de vennootschap zelf maar ook naar bijvoorbeeld klanten en toeleveranciers, aandeelhouders, medewerkers, belastingdienst, maatschappij (milieu), etc.

En waar gehakt wordt vallen spaanders. De directeur zal daarvoor doorgaans niet persoonlijk verantwoordelijk zijn. Onder bepaalde omstandigheden kan het daartoe echter wel leiden met mogelijk claims op zijn privévermogen tot gevolg, ook wanneer daar nog een holding tussen zit.

Aan de hand van duidelijke praktijkvoorbeelden gaat advocaat Frank Meijers in op de rol van de directeur, zijn verantwoordelijkheden en de daarmee verband houdende aansprakelijkheidsrisico’s.
Tijdens deze workshop krijgt u als directeur alle informatie betreffende uw functie om deze naar behoren te kunnen uitoefenen. Met name gaat Frank Meijers in op de verhouding van de directeur ten opzichte van alle stakeholders en maakt hij duidelijk welke wettelijke verplichtingen u als directeur hebt.

Tenslotte komt een aantal (doorgaans onderbelichte) zaken aan de orde, dat binnen elke onderneming en bij elk rechtsverhouding met stakeholders goed geregeld moet zijn en waarvoor u als directeur (eind-)verantwoordelijk bent. Daarbij kunt u denken aan bevoegdheden, formele besluitvorming, de rol van de aandeelhouder, toezichthouder en de ALV, procuratie, contracteren, handelsovereenkomsten, joint ventures, internationale relaties, verkoop van de onderneming, financiering en persoonlijke borgstelling.

Deze workshop sluit aan bij de eerder door FHI in samenwerking met Frank Meijers georganiseerde workshops: Bestuurdersaansprakelijkheid, contracteren en algemene voorwaarden, agentuur- en distributieovereenkomsten, aanbestedingsrecht, IP-overeenkomsten en serviceovereenkomsten.
Deze workshop is ook goed te volgen wanneer u de hiervoor genoemde workshops niet gevolgd hebt.

 

NB: Brochure volgt. Geïnteresseerden kunnen een e-mail sturen aan Bente Meijer.

Datum: donderdag 5 april 2018
Locatie: FHI, Leusden
Contactpersoon: Bente Meijer (b.meijer@fhi.nl; (033) 465 75 07)