Webinar Wet Toekomst Pensioenen: Wat zijn de gevolgen voor uw pensioenregeling?


Vanaf 1 juli 2023 gaat er veel veranderen op het gebied van pensioen. Halverwege juni 2020 is er overeenstemming bereikt over de uitwerking van het in juni 2019 gesloten Pensioenakkoord. Op 30 maart 2022 is het Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen (WTP) naar de Tweede Kamer gegaan. Na het akkoord in de Tweede Kamer is het de verwachting dat ook de Eerste Kamer op korte termijn zal instemmen met dit wetsvoorstel. Planning is dat de WTP per 1 juli 2023 in werking zal treden.

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel heeft voor zowel werkgevers alsmede voor werknemers gevolgen. Om ervoor te zorgen dat u goed bent voorbereid op het nieuwe pensioenstelsel, praten wij je bij over de WTP, de mogelijke gevolgen voor de verzekerde pensioenregelingen en de acties die van je verwacht worden.

Klap, partner van FHI Advies, heeft Prof dr Erik Lutjens, hoogleraar pensioenrecht aan de VU en betrokken bij de totstandkoming van de WTP, bereid gevonden een presentatie te verzorgen op donderdag 23 maart om 13:00 uur.

Wij nodigen je van harte uit het webinar (kosteloos) bij te wonen. Aanmelden kan via deze link.