Modelovereenkomsten en algemene voorwaarden

FHI heeft voor haar leden verschillende modelovereenkomsten en voorbeeld documenten opgesteld, deze kun je vinden op MijnFHI.

Zo spelen de FHI-branche algemene voorwaarden een belangrijke rol bij verkoop en levering van producten en diensten door technologiebedrijven aan hun klanten. Bij de modellen is aansluiting gezocht bij de dagelijkse praktijk van zakendoen binnen de technologiebranches.

Beschikbare modelovereenkomsten:

Contracteren

HRM

  • Raam Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst (RAO)
    • met los ook een standaard Arbeidsovereenkomst (bepaalde en onbepaalde tijd)
  • Diverse juridische documentatie rond de AVG
  • Model Thuiswerkregeling
  • Memorandum oprichten Ondernemingsraad (OR)