Uit de periodieke FHI-brancherapportage over 2016 van onze voorkeursarbodienst ArboNed blijkt dat bij FHI leden die zijn aangesloten bij ArboNed alleen al het bevorderen van deelherstel het verzuim verlaagde met 16%. Deelherstel betekent dat een zieke werknemer alvast gedeeltelijk het werk hervat, als opstap naar volledige werkhervatting. Uit diezelfde rapportage blijkt dat het verzuimpercentage uitkomt op 3,7%. Dit is 1,1% lager dan het sectorgemiddelde van 4,8% (bron: CBS).

Alleen al het bevorderen van deelherstel leverde in de directe loonsfeer een besparing op van gemiddeld € 240 per werknemer. Voor de totale populatie FHI-leden aangesloten bij ArboNed betekende dit in 2016 een besparing van maar liefst € 1,4 miljoen.

Klanttevredenheid

FHI-leden gaven ArboNed in 2016 een 7,9 als algemeen rapportcijfer. Het advies van de bedrijfsarts scoorde gemiddeld een 7,6.

Voor algemene informatie over de dienstverlening van ArboNed kunt u raadplegen op www.arboned.nl.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met Perry Perdok, brancheaccountmanager FHI bij ArboNed: perry.perdok@arboned.nl.