HBR Pensioenmantel voor leden

Voor de leden van FHI is er een nieuwe mantel met betrekking tot pensioenregelingen afgesloten. De nieuwe partner is Brand New Day. Een relatief nieuwe uitvoerder, Premie Pensioen Instelling, maar eentje zonder verleden en waarmee goede kortingen zijn bedongen voor de leden.

Resultaat is een lagere risicopremie, lagere kosten voor de werknemer en werkgever, volledige digitale omgeving, uitsluitend beschikbare premieregeling en bij overlijden voor de pensioendatum gaat voor het ouderdomspensioen opgebouwde waarde naar de partner voor het optimaliseren van het partnerpensioen. Alle branche-leden krijgen een korting op het pensioenabonnement. Komt uw regeling in aanmerking voor verlenging of bent u van plan een pensioenregeling aan uw werknemers aan te bieden, dan kunt u contact opnemen met HBR Branche Verzekeringen.

www.hbrbranche.nl