Technologische industrie groeimotor

Uit het rapport ‘My Smart Industry, Slimmer groeien, sneller groeien’ van het Economische Bureau van ING blijkt dat de technologische industrie ook op langere termijn groeimotor van de Nederlandse economie zijn. Om te blijven groeien zijn echter meer medewerkers nodig en dat is een pijnpunt. Een groei van de toegevoegde waarde tot 2030 met jaarlijks ruim 4% vereist naar schatting circa 50.000 extra medewerkers. Tel daarbij de circa 70.000 medewerkers die met pensioen gaan en de sector staat voor de opgave om tot 2030 120.000 mensen aan te trekken.

FHI lobbyt al jaren om het tekort aan gekwalificeerd technologisch personeel tegen te gaan. Ondanks dat er in de afgelopen jaren wezenlijke verbeteringen zijn gerealiseerd toont ook het onderzoek van ING aan dat de beschikbaarheid van gekwalificeerde mensen ontoereikend is. Meer info: FHI-Technologiemanifest 2016-2018.