Expertisegebieden FHI Advies

Op welke gebieden hebben FHI Advies partners de expertise

Contractrecht

 • Totstandkoming en beëindiging van overeenkomsten
 • Geschillen over de nakoming van overeenkomsten (discussie over wanprestatie, gebreken, is geleverd wat is overeengekomen, wat zijn eventueel de gevolgen, etc.)
 • Agentuur en distributie
 • Het opstellen en gebruiken van leverings- en inkoopvoorwaarden
 • Het opstellen van letters of intent (LOI) en non-disclosure overeenkomsten (NDA)
 • Aansprakelijkheid en schadevergoeding

Ondernemingsrecht

 • Fusie en overname
 • Samenwerking (joint venture), aandeelhoudersovereenkomst, maatschaps- en VOF-contracten, corporate governance
 • Financiering en zekerheden
 • Aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheid, reorganisatie en herstructurering

Vastgoedrecht

 • Koop- en verkoop van vastgoed
 • Het huren en verhuren van vastgoed
 • Implementatie van technologische ontwikkelingen (smart buildings, WKO, PV panelen)
 • Het laten realiseren en/of verbouwen van vastgoed (contractvorming met de aannemer, architect, etc.)

Arbeidsrecht

 • Opstellen/beoordelen (flexibele) arbeidscontracten / overeenkomst van opdracht
 • Cao vraagstukken
 • Reorganisatie / individueel ontslag
 • Medezeggenschap
 • Overgang van onderneming
 • (Wijziging van) arbeidsvoorwaarden
 • Advisering over disfunctionerende of zieke werknemers

Aanbestedingsrecht

 • Beoordelen van (rechtmatigheid van) aanbestedingsdocumentatie
 • Begeleiding tijdens de aanbestedingsprocedure, bijvoorbeeld het formuleren van vragen, het voorbereiden van dialoog of onderhandelingsgesprekken, contractonderhandelingen, etc.
 • Procederen tegen een gunningsbeslissing en/of het verdedigen van een gunningsbeslissing

Financiering en bekostiging van zorg

 • Zorgverzekeringswet, wet langdurige zorg, WMO en Jeugdwet
 • Medische hulpmiddelen

Governance vraagstukken in de zorg

 • Inrichting PPS (zorg) netwerken