Bijeenkomst cluster componenten


UITNODIGING voor de leden van de clusters componenten en semiconductors.

Op woensdag 2 september 2020 nodigen wij u graag uit om digitaal deel te nemen aan de bijeenkomst van het ‘Componentencluster’ georganiseerd door FHI, Industriële Elektronica.

De clusters passieve en elektromechanische componenten, actieve componenten en semiconductors zijn nu samen in 1 componentencluster vertegenwoordigd. In dit cluster bespreken leden van FHI in een informele setting de marktontwikkelingen, de toekomst van de markt en de uitdagingen. De overleggen worden veelal gekoppeld aan een inspirerende spreker en bij fysieke bijeenkomsten is het netwerkmoment essentieel.

De bijeenkomst op 2 september start om 13:30 uur en eindigt om 15:15 uur. Wij zullen u op een later moment informeren over praktische zaken rondom deelname van deze digitale ‘live’ bijeenkomst.

Het programma is als volgt:

13:30 uur – 13:45 uur    15 min Opening + bespreken missie en visie van het cluster

13:45 uur – 14:15 uur    30 min

Presentatie: Orgaan-op-Chip technologie in ontwikkeling: Routekaart vol uitdagingen

14:15 uur – 14:35 uur    20 min Interactieve sessie met actuele vraagstukken

14:35 uur – 15:05 uur    30 min Marktontwikkelingen bespreken en vervolgmeeting bepalen

15:05 uur – 15:15 uur    10 min Samenvatting + afsluiting

hDMT – Organ- on- a- chip technologie

Tegenwoordig is het mogelijk om de kleinste functionele structuren van gezond of ziek weefsel / orgaan op een chip te creëren met behulp van microfluïdica, micro-elektronica en microfabricage. De innovatieve aanpak is om menselijke stamcellen, volwassen of pluripotent, afkomstig van gezonde individuen of patiënten met een genetische ziekte, in deze chips op te nemen.

‘Organ on Chip’ -modellen hebben het potentieel om de ontwikkelingskosten en faalpercentages van geneesmiddelen te verlagen, hergebruik en redding van geneesmiddelen mogelijk te maken, de time-to-market te verkorten en de noodzaak van dierproeven te minimaliseren. Ze zullen de weg effenen voor menselijke (pre-) klinische trials-on-chips en gepersonaliseerde medicijnen. Naast het gebruik bij geneesmiddelenonderzoek door farma, zullen ‘organ on a chip’-modellen worden gebruikt als testsystemen voor de ontwikkeling van niet-farmaceutische behandelmethoden, zoals radiotherapie of hyperthermie voor kanker, maar ook voor het ontwikkelen van nieuwe cosmetica of voedseladditieven en voor toxicologische analyse van milieuverontreinigingen.

De presentatie zal met name ingaan op wat is ‘Organ on a chip technologie’, wat kan het en waar bestaat deze technologie uit? Wat is er nodig voor de chips om verder te kunnen ontwikkelen, welke technologieën komen er op de markt en waar gaan we naartoe.

Wilt u als FHI lid deelnemen aan deze bijeenkomst? Kosteloos inschrijven kan hier.