Strategiesessie en uw inbreng …


Vlak voor de vakanties heeft het branchebestuur van Industriële Elektronica een strategische sessie gehouden over de te varen koers voor de komende vijf jaar. Vooraf waren wij uitgenodigd door recentelijk afgetreden bestuurslid Wybren Jouwsma voor een bezoek aan Bronkhorst bv te Ruurlo (note: sinds kort is Bronkhorst High Tech gewijzigd in Bronkhorst). Na een introductie door Wybren over het ontstaan van Bronkhorst, volgde een rondleiding door het bedrijf. Het verhaal van Wybren en de indrukwekkende rondleiding door dit modern high tech wereldwijd opererend bedrijf heeft veel inspiratie opgeleverd voor de strategiesessie.

Dit was tevens Wybren zijn laatste bijdrage binnen het bestuur, de maximale bestuurstermijn bij het FHI bedraagt twaalf jaar. Wybren, bedankt voor jouw tomeloze inzet en altijd inhoudelijke bijdrage de afgelopen jaren. Na de lunch werd met behulp van Diane Pluimers van Oost NV en Pieter Dillingh van Kennispark de strategiesessie vorm gegeven. Traditioneel kent de FHI drie pijlers, namelijk: collectieve (digitale) marketing in de vorm van beurzen en events, dienstverlening in de vorm van bv. workshops, voorwaarden, juridisch advies en lobby richting Den Haag.
Centraal tijdens deze sessie stond de vraag waar staat FHI over vijf jaar? Herkenbare ontwikkelingen de laatste jaren zijn meer specialistische thematische events en workshops, digitalisering, individualisering (bv ZZP-ers), kennisdeling en steeds verdergaande internationalisatie cq. globalisering. Steeds vaker krijgt het FHI ook verzoeken binnen voor het voeren van een secretariaat. Waar moeten we als branchevereniging meer focus aan geven?

Deze discussie is natuurlijk niet sec een bestuursaangelegenheid, maar relevant voor alle leden van het FHI. Binnenkort zijn er weer twee mooie gelegenheden om hierover van gedachten te wisselen en te filosoferen. Op de traditionele golfdag van 8 september en de aankomende WoTS beurs van 4 tot en met 7 oktober. Wij spreken u graag en zullen dat meenemen in onze strategische plannen.

Namens het branchebestuur,

Herman Tuininga
Voorzitter